Nieuws

Samen beslissen bij ouderen met kanker

Gepubliceerd
7 december 2023
Behandelbeslissingen voor oudere patiënten met kanker worden vaak genomen tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Informatie over de context van de patiënt wordt daarin meestal niet meegenomen. Met het implementatieproject ‘Samen beslissen bij ouderen met kanker’ willen we zorgverleners stimuleren om contextinformatie (van zowel de ziekenhuisverpleegkundige als de huisarts) bij de besluitvorming te betrekken.