Praktijk

Samenspelend leren samenwerken

Gepubliceerd
10 februari 2004

Samenvatting

De samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen is een vast thema geworden in de bij- en nascholing voor beide beroepsgroepen. Meestal gaat dat er heel serieus aan toe. Na een inleiding waarin op het belang van samenwerking wordt gewezen, bespreken beide partijen soms nog samen een casus in kleine groepjes, en dat is het. Maar dat kan ook heel anders!

Het spel ‘Samen werkt beter’

Hoe speels nascholing kan zijn, bleek op 26 november j.l. bij de nascholing ‘Schouders onder Werk’, georganiseerd door Medwerk Amsterdam/Almere en de Amsterdamse Huisartsen Vereniging. Voor de pauze waren er drie korte inleidingen over de nieuwe richtlijn Klachten van Arm, Schouder en Nek van de bedrijfsartsen; de aanpak van deze klachten bij het Gemeente Vervoer Bedrijf; en het orthopedisch onderzoek en de behandeling. Na de pauze ging men in zes groepjes van vier personen aan tafel om het spel ‘Samen werkt beter’ te spelen. Per tafel waren er twee teams: twee bedrijfsartsen aan de ene kant van de tafel namen het op tegen een huisarts en een bedrijfsarts aan de andere kant.

Chauffeur met klachten

Na een korte uitleg rolden de dobbelstenen en bewogen de pionnen zich voort over de speelborden. De casus, beschreven in drie episoden en verpakt in drie enveloppen, ging over een trambestuurder met nekklachten en uitstraling in een arm. De beschrijving van de episoden was deels verschillend voor huis- en bedrijfsarts. De informatie was zodanig verdeeld, dat wel moest worden samengewerkt om eruit te komen. Op de speelvakjes ‘Informatie-uitwisseling’, ‘Afstemming van inzicht’ en ‘Afstemming van advies’ kon je mondjesmaat informatie geven aan de collega's van de andere discipline, of overleggen over wat men op dat moment gezamenlijk wist. Natuurlijk is het heel kunstmatig om een samenwerkingsproces zo in stukjes te knippen. Maar het is net als met anatomie: het maakt je er sterk van bewust hoe het precies in elkaar zit, en wat ieders bijdrage kan zijn aan het vinden van een oplossing. Uiteindelijk waren er geen verliezers en ging iedereen tevreden huiswaarts. André Weel, bedrijfsarts-opleider

Het spel Samen werkt beter maakt deel uit van het NHG/LHV-Deskundigheidsbevorderingspakket ‘Huisartsen en Bedrijfsartsen leren samenwerken bij sociaal-medische begeleiding’ en wordt op verzoek door het NHG in bruikleen gegeven (bel 030-288 17 00 en vraag naar Elly Bakker, of mail naar e.bakker@nhg-nl.org).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen