Nieuws

Samenwerking apotheker voorkomt medicatiefouten

Gepubliceerd
1 februari 2017

Medicatiefouten zorgen voor onnodige kosten, morbiditeit en soms zelfs mortaliteit. Educatie aan chirurgische afdelingsartsen en wekelijkse medicatiereviews met de apotheker reduceren incidenten door voorschrijffouten. De kosten van een opname stegen hierbij niet.

Ons HIS geeft bij medicatievoorschriften vaak meldingen en waarschuwingen om voorschrijffouten te voorkomen. Echter, niet alle meldingen zijn even relevant. Hoe meer irrelevante meldingen, hoe groter de kans dat belangrijke waarschuwingen worden gemist. Ze zijn gemakkelijk weggeklikt zonder grondig bekeken te zijn. Tevens ontbreekt soms de kennis om een waarschuwing op waarde te schatten. Voorschrijffouten treden op in alle geneeskundige disciplines. Nederlandse onderzoekers onderzochten in het P-REVIEW-onderzoek een methode om voorschrijffouten op chirurgie-afdelingen te verminderen.

Twee ziekenhuizen in Zwolle en Amersfoort deden mee aan het onderzoek. In de controleperiode (juni 2011 t/m december 2011) werd reguliere zorg verricht. Vervolgens volgden de artsen een onderwijsprogramma over medicatie, waarna de interventieperiode begon (maart 2012 t/m september 2012). Bij de interventie hoorde een wekelijks medicatiereview bij hoogrisicopatiënten door de apotheker en de arts.

In de controleperiode waren er 6780 opnames, in de interventieperiode 6484. In de interventiegroep was het aantal incidenten door medicatiefouten lager, 1/90 versus 1/60 (RR 7,4). Er moet bij 111 hoogrisicopatiënten een medicatiereview plaatsvinden om één incident te voorkomen. De kosten van de ziekenhuisopname stegen niet door de interventie.

Wellicht kunnen we de ervaringen vanuit het ziekenhuis doortrekken naar de huisartsenpraktijk. Een actieve betrokkenheid van de apotheker in de huisartsenpraktijk leidt mogelijk ook dáár tot minder medicatiefouten. Wel moet daarbij hard gewerkt worden (> 100 reviews) om een fout te voorkomen.

Bos JM, et al. A multifaceted intervention to reduce drugrelated complications in surgical patients. Br J Clin Pharmacol 2016;[e-pub]. Doi:10.1111/bcp.13141. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen