Nieuws

Schimmelreclame

Gepubliceerd
10 februari 2002

De Dierense huisarts Van der Velden diende vorig jaar een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen Novartis vanwege de tv-reclame over schimmelnagels waar de huisarts wel even wat aan zou kunnen doen. In eerste instantie kreeg Van Dieren gelijk omdat de Commissie net als de klagende huisarts vond dat er maar één mogelijk middel, Lamisil ®, was. Novartis ging in beroep en kreeg opnieuw ongelijk. Maar de grond van uitspraak is veranderd. Het College van Beroep vindt dat er toch verschillende middelen voor de behandeling van schimmelnagels aan de tenen zijn – behalve terbenafine ook griseofulvine, en itroconazol – ook al blijft er verschil van mening over het aandeel van met name itroconazol in de behandeling. Dat terbenafine als enige in de standaard staat, is voor de rechters niet voldoende om Novartis in het ongelijk te stellen: niet alle huisartsen houden zich daar immers aan. Novartis heeft echter verzuimd aan te geven dat het reclamefilmpje van hen afkomstig is en dat mag niet: ‘Het publiek is misleid omtrent de herkomst en het karakter van de uiting’. Het gewraakte spotje is verdwenen. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen