Nieuws

Schoolgym op de schop?

Gepubliceerd
18 juni 2019
Twee keer per week 15 tot 30 minuten krachttraining tijdens gym en maandelijks een les van een uur gericht op het stimuleren van lichaamsbeweging leiden tot positieve gezondheidswinst bij middelbare scholieren (11 tot 15 jaar). Dit blijkt uit een onderzoek onder 695 kinderen op 9 Nederlandse middelbare scholen.
0 reacties
Krachttraining
© Shutterstock

Aan dit clustergerandomiseerde onderzoek deden 695 scholieren mee met een gemiddeld BMI van 19,7. De scholieren werden geworven op negen Nederlandse middelbare scholen. Op vier scholen kregen de leerlingen tweemaal per week vijftien tot dertig minuten krachttraining tijdens de gymlessen en eenmaal per maand een uur onderwijs dat was gericht op het stimuleren van lichaamsbeweging na schooltijd. De vijf scholen uit de controlegroep kregen het reguliere curriculum. Na een jaar maten de onderzoekers het verschil in percentage lichaamsvet, lichaamsbeweging en inactiviteit tussen de twee groepen.

In de interventiegroep was het lichaamsvet na een jaar 1,6% lager dan in de controlegroep, een statistisch significant verschil (p = 0,007). In beide groepen was er een afname in dagelijkse lichaamsbeweging, een normaal patroon in deze leeftijdsgroep. De afname in dagelijkse lichaamsbeweging was echter significant minder in de interventiegroep; de interventiegroep had dagelijks ongeveer zes minuten (0,4%) meer gematigd tot intensieve lichaamsbeweging vergeleken met de controlegroep (p = 0,046). Er was geen verschil in dagelijkse, lichte lichaamsbeweging of inactiviteit.

Hoewel de power van het onderzoek (inclusie van 700 scholieren) net niet werd gehaald, laat dit onderzoek kleine maar significante effecten zien die kunnen leiden tot gezondheidswinst. De effecten zijn klein, maar ze zijn gemakkelijk te implementeren waardoor veel scholieren bereikt zouden kunnen worden en er in potentie veel winst te bereiken is. Toekomstige onderzoeken moeten uitwijzen of implementatie van dit programma ook daadwerkelijk leidt tot afname van obesitas en gerelateerde ziekten zoals diabetes mellitus, hypertensie en hypercholesterolemie.

Literatuur

  • Ten Hoor GA, et al. Strength exercises during physical education classes in secondary schools improve body composition: a cluster randomized controlled trial. Int J Behav Nutr Phys Act 2018;15:92.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen