Wetenschap

Schriftelijke patiëntenvoorlichting in de eerste lijn : effectief of niet? Een literatuuronderzoek

Gepubliceerd
10 september 2000

Samenvatting

Vraagstelling: Wat is bekend over de effecten van schriftelijke patiëntenvoorlichting in de eerstelijnsgezondheidszorg?
Methode: Een literatuuronderzoek naar gerandomiseerde, gecontroleerde interventieonderzoeken naar schriftelijke patiëntenvoorlichting in de eerste lijn.
Bronnen: Medline en PsycLIT (1990 - november 1998), aangevuld met een handmatige search in Huisarts en Wetenschap (1990-1999) en relevante referenties in de geselecteerde artikelen (1990-1999).
Resultaten: Negen RCT's voldeden aan de insluitcriteria. De doelstellingen van de voorlichting waren zeer verschillend. Bij zes van de negen onderzoeken bleek schriftelijke patiëntenvoorlichting gedeeltelijk effectief. Drie onderzoeken lieten geen effecten zien. In twee onderzoeken bleek schriftelijke voorlichting op maat effectiever dan gestandaardiseerde voorlichting. In vier onderzoeken waarin het educatiemateriaal op leesbaarheid was getest, bleek de interventie gedeeltelijk effectief te zijn.
Conclusie: Effecten van schriftelijke patiëntenvoorlichting in de eerste lijn zijn beperkt. Educatie op maat is effectiever dan standaardeducatie. Inbedding van schriftelijke educatie in een context van andere educatievormen lijkt gewenst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen