Nieuws

Screenen op prostaatkanker?

Gepubliceerd
4 april 2013
Dossier
Als huisarts zien wij regelmatig mannen die even een PSA-tje geprikt willen hebben of anderszins de vraag hebben of wij voor hen prostaatkanker kunnen uitsluiten.
Zeer recent verscheen een herziening van een Cochrane-review over prostaatkankerscreening. Er werden vijf RCT’s geïncludeerd met in totaal 341.342 deelnemende patiënten. Bij alle patiënten werd het PSA geprikt en een rectaal toucher gedaan. De leeftijd van de patiënten was 45 tot 80 jaar en de follow-upperiode varieerde van 7 tot 20 jaar.
In de meta-analyse van de vijf RCT’s werd geen statistisch significant verschil gevonden in prostaatspecifieke mortaliteit tussen de mannen in de screeningsgroep ten opzichte van de mannen in de controlegroep (risk ratio (RR) 1,00; 95%-BI 0,86-1,17). De uitkomsten van de geïncludeerde RCT’s waren overigens niet eenduidig. Screening leidt ook tot nadelige kleinere gevolgen (bloedingen, angst) en ongewenste grotere gevolgen (overdiagnostiek en overbehandeling, infecties, incontinentie).
De auteurs concluderen dat het nut van prostaatkankerscreening nog steeds niet is aangetoond. Het advies van de laatste versie van de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen blijft dus van kracht: screenen op prostaatcarcinoom bij een patiënt zonder klachten wordt niet aangeraden.
Just Eekhof

Literatuur

  • 1.Ilic D, et al. Screening for prostate cancer. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 1. Art. No.: CD004720.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen