Nieuws

Screening naar atriumfibrilleren bij griepvaccinatie

Gepubliceerd
2 maart 2017
Atriumfibrilleren (AF) is een veelvoorkomende aandoening onder ouderen, met potentieel ernstige gevolgen. Helaas blijft het vaak onontdekt. Onderzoekers screenden op AF tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie, waar veel ouderen aan deelnemen. Ruim één procent van de gescreende patiënten had nieuw ontdekt AF.
Tijdens de jaarlijkse griepprikronde bezoeken veel patiënten in korte tijd de huisartsenpraktijk. Dit moment leent zich uitstekend voor screening. Kaasenbrood et al. onderzochten screening naar AF tijdens deze vaccinaties in tien Nederlandse huisartsenpraktijken. Ze gebruikten hiervoor een mobiel ECG-apparaat. Dit is een staaf die de patiënt gedurende één minuut vasthoudt. Bij verdenking op AF gaat een rood lampje branden. Cardiologen beoordeelden de ritmestrook die de staaf genereert.
In totaal kregen 9450 mensen een griepprik en werd bij een steekproef van 3269 mensen (voornamelijk 60-plussers) gescreend op AF. De gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie was 69,4 jaar. Er verscheen 193 keer een rood signaal; daarvan werden er 121 beoordeeld als AF. Zevenendertig (1,1% van de steekproefpopulatie) van deze diagnoses waren nieuw. Leeftijd en een voorgeschiedenis van ischemisch CVA of TIA bleken onafhankelijke voorspellers van AF. Er waren geen nieuwe gevallen van AF bij patiënten jonger dan 60 jaar. Onder 85-plussers vond men het hoogste percentage nieuw AF (4,9%).
Het lijkt effectief om tijdens griepvaccinaties met een simpel apparaat naar AF te screenen, vooral onder ouderen. Bovendien is het goed uitvoerbaar, mits er voldoende ondersteunend personeel is. De huisarts vervult op deze manier een belangrijke rol in het detecteren van AF.
Nicole Verbiest-Van Gurp

Literatuur

  • 1.Kaasenbrood F, et al. Yield of screening for atrial fibrillation in primary care with a hand-held, single-lead electrocardiogram device during influenza vaccination. Europace 2016;18:1514-20.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen