Nieuws

Screening op Chlamydia?

Gepubliceerd
10 april 2001

Het doel van een screeningsprogramma op urogenitale infecties met Chlamydia Trachomatis (CT) is het voorkomen van de late complicaties als PID, infertiliteit en extra-uteriene graviditeit. Aangenomen wordt dat 8-20 procent van de CT-infecties tot een symptomatische PID leidt. Dit risico wordt groter, naarmate bij een vrouw vaker een symptomatische infectie wordt vastgesteld. Het risico op infertiliteit is slechts bekend bij vrouwen met een laparoscopisch bevestigde PID en blijkt dan sterk afhankelijk van de ernst en het aantal recidieven (variërend van 0,6% bij een milde PID tot 40% bij driemaal of vaker een PID). Daarnaast blijkt dat bij ongeveer de helft van alle genitale CT-infecties binnen een jaar een spontane klaring van het micro-organisme plaatsvindt. Berekeningen van de winst van een screeningsprogramma zijn merendeels gebaseerd op onderzoek onder vrouwen uit hoog-risicogroepen en overschatten daarmee het effect. Zolang we nog zo weinig weten over het beloop van een CT-infectie bij niet geselecteerde groepen vrouwen, kunnen we beter lopend onderzoek afwachten alvorens tot screening over te gaan. 1 Voor groepen met een hoge prevalentie lijkt opportunistische screening op urogenitale CT-infecties in de huisartspraktijk zinvol, omdat een actief beleid bij hoogrisicogroepen wel kan leiden tot een aanzienlijke reductie van late complicaties. 2 (HvW)

Literatuur

  • 1.Morré SA, et al. Natuurlijk beloop van Chlamydia trachomatis-infecties. SOA bulletin 2000;21(5):8-13.
  • 2.Van Bergen JEAM, et al. Urogenitale Chlamydia-trachomatisinfecties in een huisartspraktijk in Amsterdam-Zuidoost. Huisarts Wet 2000;43:210-2.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen