Nieuws

Sekseverschillen in cardiometabole risicofactoren bij DM2

Gepubliceerd
14 januari 2021
Diabetes mellitus type 2 (DM2) lijkt bij vrouwen een groter risico te geven op een coronaire hartziekte of CVA dan bij mannen. Uit een onderzoek naar achterliggende factoren onder Nederlandse DM2-patiënten blijkt dat vrouwen een hoger BMI en een hoger cholesterol hebben. Daarnaast worden zij vaker met anti-hypertensiva behandeld bij hypertensie én een hoog cardiovasculair risico.
0 reacties

De onderzoekers maakten gebruik van het Diabetes Pearl cohort en includeerden 6637 mensen met DM2. De gegevens werden verzameld tussen 2009 en 2015 en de patiënten werden behandeld in de eerste lijn van de regio’s Hoorn en Maastricht of in de tweede of derde lijn van de 8 academische centra. 

Vergeleken met mannen hadden vrouwen een hoger BMI (1,79 kg/m2; 95%-BI 1,49 tot 2,08), hoger totaal cholesterol (0,44 mmol/L; 95%-BI 0,38 tot 0,51) en hoger LDL-cholesterol (0,26 mmol/L; 95%-BI 0,22 tot 0,31). De diastolische bloeddruk was bij vrouwen lager (-1,94 mmHg; 95%-BI -2,44 tot -1,43). Er waren geen verschillen in het HbA1c en in de systolische bloeddruk. In de hele onderzoekspopulatie hadden vrouwen 16% meer kans om bij hypertensie én een hoog cardiovasculair risico antihypertensiva te gebruiken (RR 0,84; 95%-BI 0,73 tot 0,98). Bij de groep in de eerste lijn was dit zelfs 27% (RR 0,73; 95%-BI 0,61 tot 0,88).

Het onderzoek bevestigt dat er inderdaad verschillen bestaan in het risicoprofiel en de farmacotherapeutische behandeling tussen mannen en vrouwen met DM2. Het blijft echter speculeren hoe dit zich precies vertaalt in een hoger risico voor vrouwen. Mogelijk ontwikkelen vrouwen pas bij een hoger BMI DM2 en worden ze daarom langer blootgesteld aan risicofactoren. Het tijdig opsporen en inzetten van adequate behandeling van vrouwen met (pre)diabetes blijft daarom belangrijk. 

Literatuur

  • De Jong M, et al. Sex differences in cardiometabolic risk factors, pharmacological treatment and risk factor control in type 2 diabetes: findings from the Dutch Diabetes Pearl cohort. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001365.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen