Nieuws

Sekseverschillen in cardiometabole risicofactoren bij DM2

Date
14 januari 2021
Diabetes mellitus type 2 (DM2) lijkt bij vrouwen een groter risico te geven op een coronaire hartziekte of CVA dan bij mannen. Uit een onderzoek naar achterliggende factoren onder Nederlandse DM2-patiënten blijkt dat vrouwen een hoger BMI en een hoger cholesterol hebben. Daarnaast worden zij vaker met anti-hypertensiva behandeld bij hypertensie én een hoog cardiovasculair risico.