Nieuws

Serieuze kritiek op de ggz

Gepubliceerd
3 augustus 2017
Dit boek richt zich op patiënten, huisartsen en psychiaters.
Peter Gøtzsche, hoogleraar en medeoprichter van de Cochrane Collaboration, schaart zich in de rij van serieuze systeemcritici van de ggz. Als EBM-voorman is zijn geluid nieuw in het koor van ggz-critici. In polemische taal beschrijft hij in zeventien hoofdstukken vooral het medicamenteuze beleid. Hij noemt de meeste psychotrope medicatie ineffectief en somt serieuze bijwerkingen op. Andere voor de huisarts relevante punten: de irrationaliteit van psychodiagnostiek en classificatie, de misleidende invloed van de farmaceutische industrie, de voorlichting door huisartsen moet uitgebreider (‘SSRI’s verslavend’) en de schade door farmaca (‘psychofarmaca derde doodsoorzaak’). Zijn met literatuur ondersteunde kritiek diskwalificeert onze huidige ggz, van hoogste beleidsmakers (EMA en FDA), via richtlijnmakers tot de medicus practicus. Hij diskwalificeert ook onze ggz-praktijk van diagnose tot behandeling.
De kritiek staat ver af van de ggz-praktijk en is alleen gebaseerd op literatuur. Dat EBM ook plek inruimt voor praxis en phronèsis ontbreekt bij de internist Gøtzsche. Een groot probleem is dat zijn vergaande kritiek het veld handelingsverlegen maakt. Hoe zou bijvoorbeeld een ggz zonder psychotrope medicatie eruitzien, zoals hij voorstaat? Toch is Gøtzsche goed gedocumenteerd en stelt hij goede vragen. 1. Bestaat er in de ggz een (on)acceptabele kloof tussen evidence en praxis? 2. Achten we de rol van de farmaceutische industrie op professionele gronden acceptabel? 3. Moet er meer kwantitatieve helderheid komen over bijwerkingen zoals valrisico (verhoogd risico op mortaliteit) en suïciderisico’s?
Als medicus practicus volgen we onze richtlijnen, die Gøtzsche’s kritische overwegingen allang benoemen. Onze richtlijnmakers kunnen mijns inziens zijn waardevolle literatuur meewegen. Als medeschrijver aan een ggz-zorgstandaard sta ik daar nog pal achter, ook na het lezen van Gøtzsches boek. Houden onze ggz-standaarden en -richtlijnen stand onder Gøtzsches kritiek? Grotendeels wel, denk ik.
Sicco Steenhuisen, kaderhuisarts ggz

Waardering: • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •
Waardering: ⦁ ⦁

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen