Nieuws

Serious game: simuleren van praktijkmanagement

Gepubliceerd
2 november 2017
Dossier
Recent is de PROFclass van start gegaan: een postacademische opleiding om de (startende) praktijkhouder te scholen in praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap. LHV, NHG, Huisartsopleiding Nederland en de SBOH zijn verantwoordelijk voor de opzet en inhoud. Uniek aan PROFclass is dat de cursisten leren de verworven kennis direct toe te passen in een simulatiemodel. In samenwerking met het NIVEL is een ‘serious game’ ontwikkeld waarmee praktijkmanagementvaardigheden worden getoetst. Cursisten leren zo spelenderwijs welke strategische keuzes ze bij het voeren van een praktijk kunnen maken en wat de consequenties daarvan zijn.
Serious gaming is een leermethode die bij uitstek geschikt is voor huisartspraktijkmanagement.
  • Spelers mogen fouten maken zonder dat hun praktijk of patiënten daadwerkelijk schade ondervinden.
  • Spelers krijgen ronde na ronde meer ervaring, spelen een jaar praktijkmanagement in een middag na, en bouwen hun kennis zo snel op.
  • Spelers spelen parallel aan elkaar hetzelfde spel en leren van elkaars beslissingen en uitkomsten.
  • Spelers krijgen onmiddellijk en op maat feedback, die ze later kunnen terugzien.
  • Docenten hebben real time overzicht van de voortgang van de spelers, kunnen ingrijpen en effectief collectieve leerdoelen behalen.

Deze leerprincipes zijn verwerkt in de PROFclass/NIVEL serious game. Daarvoor hebben we twee jaar lang ontworpen, herontworpen, geëxperimenteerd en tientallen keren overlegd met potentiële spelers en inhoudsdeskundigen. Een multidisciplinair team van zorgonderzoekers, systeemontwikkelaars, designers, artists, huisartsen, financieel deskundigen, juristen en bestuurders hebben meegedacht over alle onderdelen van de game. Een paper over dit ontwikkelproces is vorig jaar gepubliceerd.
De serious game bestaat uit drie ‘levels’ met elk een kennisronde en gameronde. Tijdens de eerste gameronde nemen de cursisten een verouderde praktijk over die ze nieuw leven moeten inblazen. In de tweede gameronde moeten de cursisten de praktijk organisatorisch inrichten door onder andere beslissingen over personeel te nemen. Tijdens de derde gameronde nemen de cursisten beslissingen over specifieke onderwerpen op het terrein van wetgeving en financiën.
De ingebouwde feedback van de serious game is gebaseerd op actuele bronnen, zoals data uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, wetenschappelijke publicaties, cao’s, beroepsorganisaties en jaarverslagen. Daarmee is de game ook een e-learningapplicatie en een virtuele coach in de wereld van huisartspraktijkmanagement.
De eerste ervaringen van de PROFclass-cursisten zijn positief. De game daagt uit, is leuk om samen te spelen en leidt tot verhitte discussies die motiveren en inspireren. Beginnende huisartsen zijn de primaire doelgroep, maar ook ervaren praktijkhouders kunnen veel leren van deze serious game. Of dit uiteindelijk ook leidt tot beter geleide praktijken en minder gestreste praktijkhouders... Dat zal de toekomst en nader onderzoek moeten uitwijzen. Geïnteresseerd? Kijk op www.PROFclass.nl.
Jan Strien, Yvonne Guldemond-Hecker

Reacties

Er zijn nog geen reacties.