Nieuws

Simvastatine en COPD

Gepubliceerd
23 juni 2014

Uit eerder retrospectief onderzoek werden aanwijzingen gevonden voor een preventieve werking van simvastatine bij COPD. Het aantal ziekenhuisopnames zou dalen, de mortaliteit zou verminderen en de daling van de longfunctie zou afnemen. Deze gunstige effecten zijn echter niet prospectief aangetoond. Uit Brits onderzoek blijkt nu dat het gunstige effect op COPD er niet is. Simvastatine is kortom geen panacee!

Een RCT werd uitgevoerd onder patiënten van 40-80 jaar met matige tot ernstige COPD, conform de GOLD-criteria. Er mochten geen cardiovasculaire indicaties voor simvastatine gelden. De interventiegroep kreeg 40 mg simvastatine, de controlegroep placebo. De duur van het onderzoek was ten minste 12 maanden. Er werden 885 patiënten gerandomiseerd: 433 kregen simvastatine, 452 kwamen in de placebogroep.

De primaire uitkomstmaat was het aantal COPD-exacerbaties in één jaar. Een belangrijke secundaire uitkomstmaat was de duur tot de eerste exacerbatie. Het aantal exacerbaties in de simvastatinegroep was 1,36 ± 1,61 per persoonsjaar, in de placebogroep 1,19 ± 1,73 per persoonsjaar (p = 0,54). De periode tot de eerste exacerbatie was in de simvastatinegroep 223 dagen (95%-BI 195 tot 275), in de placebogroep was dit 231 dagen (95%-BI 193 tot 303). Het verschil was met andere woorden niet statistisch significant (p = 0,34).

Er was geen verschil in bijwerkingen tussen de twee groepen (p > 0,20). Alleen gastro-intestinale klachten traden vaker op in de simvastatinegroep. Er overleden 28 patiënten in de interventiegroep; 30 overledenen waren te betreuren onder de placebogebruikers. De onderzoekers concludeerden dat 40 mg simvastatine per dag geen gunstig effect heeft op het aantal exacerbaties en de periode tot de eerste exacerbatie bij patiënten met matige tot ernstige COPD.

Criner GJ, et al. Simvastatin for the prevention of exacerbations in moderate-to-severe COPD. N Engl J Med 2014;370(23):2201-10.

Foto: Cbenjasuwan/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen