Wetenschap

Smeermiddel bij gonarthrosis

Gepubliceerd
10 december 2005

Vraagstelling

Hoe effectief zijn intra-articulaire injecties met hyaluronzuur bij gonarthrosis?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Intra-articulaire injecties met corticosteroïden worden conform de NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten overwogen indien analgetica (paracetamol of eventueel een NSAID) onvoldoende effect hebben gehad. Injecties met hyaluronzuur kunnen een goed alternatief vormen. De prijs is echter (nog) hoog in vergelijking met een intra-articulaire injectie met een glucocorticoïd. Het kostenaspect is ongetwijfeld een grote belemmering voor brede toepassing. De pijnreductie is, evenals bij corticosteroïden, van beperkte duur.

Korte beschrijving

Achtergrond Gonarthrosisklachten worden doorgaans behandeld met analgetica (paracetamol) en NSAID’s. Indien deze aanpak, inclusief een gezonde leefstijl, onvoldoende effect heeft, kunnen intra-articulaire injecties gegeven worden. Van corticosteroïdinjecties is een gunstig effect op de subjectieve pijnklachten aangetoond. Intra-articulaire schade van dergelijke injecties is niet aangetoond. Injecties met hyaluronzuur zouden de intra-articulaire viscositeit van het gewricht verbeteren. Opzet en interventie De auteurs van deze systematische review vonden 17 RCT’s over intra-articulair toegediend hyaluronzuur bij gonarthrosis.2 Zeven onderzoeken waren van voldoende kwaliteit om in de uiteindelijke analyses betrokken te kunnen worden. In deze onderzoeken ging het om 3-5 injecties welke eenmaal per week toegediend werden. Patiëntenpopulatie De onderzoeksgroepen bestonden uit patiënten van 58-70 jaar. Voorwaarde voor insluiting in de onderzoeken was dat de behandelend arts de diagnose gonarthrosis had gesteld. Primaire uitkomstmaat Als uitkomstmaat werd de subjectieve verbetering op de pijnervaring gehanteerd, gemeten met de VAS-schaal (0-100 mm). De metingen vonden plaats nadat de laatste injectie met hyaluronzuur gegeven was. Resultaten De patiënten gaven eventuele verbetering weer op de VAS-schaal na 1 week, 5-7 weken, 8-12 weken en 15-22 weken. Na week 1 was de verbetering vergeleken met placebo niet significant (–1,0; 95%-BI:–1,1-1,2). Na 5-7 weken was de pijnvermindering 17,6 (95%-BI 7,5-28,0) en na 8-12 weken was dit 18,1 (95%-BI 6,3-29,9). Na 15-22 weken was de pijnafname echter niet meer significant: 4,4 (95%-BI –0,5-5,2). Conclusie van de onderzoekers De onderzoekers van de systematische review concludeerden dat een intra-articulaire injectie met hyaluronzuur matig effectief is bij patiënten met gonarthrosis. Het gunstige effect treedt pas duidelijk op na 5 weken; na 15 weken is het weer verdwenen. Bewijskracht Systematische review van gerandomiseerde trials.2(1a+). Arie Knuistingh Neven en Just Eekhof, LUMC

Wat is een POEM?

Een POEM (Patient Oriented Evidence that Matters) is een evidence-based referaat van een wetenschappelijk artikel. De feitelijke informatie uit het artikel geven we daarbij zo helder, objectief en transparant mogelijk weer. Daarnaast vertalen we de uitkomsten van het artikel naar de huisarts die een patiënt voor zich heeft, zo mogelijk met NNT of andere getallen die voor de individuele patiënt inzichtelijk zijn. We vergelijken de resultaten met huidige richtlijnen of de gangbare werkwijze. Voorlopig publiceren we in elke H&W een POEM.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen