Nieuws

Snurken en bloeddruk

Gepubliceerd
1 februari 2017

Het is al lang bekend dat slaapapneu en cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit samenhangen, maar het is niet duidelijk of behandeling van Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) een effect heeft op het voorkomen van hart- en vaatproblematiek. Een nieuwe meta-analyse laat zien dat het staken van CPAP bij patiënten met een goede therapietrouw de ochtendbloeddruk doet stijgen met 5-10 mm Hg.

In een analyse van drie trials met bijna 150 patiënten werd gedurende een korte periode van twee weken na randomisatie in één onderzoeksarm (n = 84) de CPAP onderbroken, de andere arm bleef de CPAP gebruiken (n = 64). Bij de groep die CPAP staakte, steeg zowel de systolische als de diastolische bloeddruk significant. Het grootste verschil werd gezien in de thuissituatie (SRR +9,0 mm Hg; 95%-BI 5,7 tot 12,3 mm Hg; p < 0,001; DRR +7,8 mm Hg; 95%-BI 5,6 tot 10,4; p > 0,001). Ook bij metingen in de kliniek was er een verschil aanwezig, maar dit was kleiner.

De gemeten verschillen zijn groter dan gevonden in eerdere trials. Belangrijkste verschil met deze trials was de therapietrouw van de deelnemers. Vooral mannen met een ernstigere vorm van OSAS lieten de grootste bloeddrukveranderingen zien.

Wat kunnen we met deze gegevens? Volgens de auteurs is het vooral belangrijk om patiënten te instrueren om tijdens bijvoorbeeld vakanties de OSAS-behandeling niet tijdelijk te staken. Voor de huisarts lijkt het vooral interessant om bij hypertensiebehandeling bij patiënten die tevens een CPAP- behandeling krijgen op het aanvullende belang van deze behandeling te wijzen.

Schwarz EI, et al. Effect of CPAP withdrawal on BP in OSA: data from three randomized controlled trials. Chest. 2016 Dec;150(6):1202-10.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen