Nieuws

Sociale achterstand leidt tot minder preventie

Gepubliceerd
10 maart 2004

De kwaliteit van preventieve zorg is in achterstandswijken lager dan in niet-achterstandswijken. Dat concluderen Rotterdamse onderzoekers op basis van gedetailleerd onderzoek naar de zorg bij 188 CVA-patiënten in Rotterdam. Op basis van dossieronderzoek beoordeelde een panel van 3 huisartsen en 3 neurologen of de zorg voorafgaand aan het CVA volgens de gangbare standaarden adequaat geweest was. Bij 83 patiënten (44%) was er sprake van suboptimale zorg. Van de patiënten in niet-achterstandswijken kreeg 38% niet-optimale zorg tegen 52% van de patiënten in achterstandswijken. Verschil in kwaliteit van zorg bleek er bij nadere analyse alleen bij vrouwen te zijn. In achterstandswijken hebben vrouwen bijna 3,5 keer zoveel kans op niet-optima-le zorg (OR 3,21; 95%-BI 1,24-8,31) dan de vrouwen in betere buurten. Controle voor allerlei risicofactoren veranderde deze odds-ratio nauwelijks. Volgens het panel waren de voornaamste manco's het niet goed controleren van de bloeddruk en diabetes. Zo'n constatering is interessant: het betekent immers dat kwaliteitsverbeteringsprojecten ook aandacht moeten hebben voor sociaal-economische verschillen. (JZ)

Literatuur

  • 0.De Koning JS, et al. Deprivation and systematic stroke prevention in general practice. Eur J Publ Health 2003;13:340-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen