Nieuws

Souffles per kabel

Gepubliceerd
10 november 2002

Telegeneeskunde is niet alleen iets voor het beoordelen van dermatologische plaatjes van eilandbewoners. Ook akoestische informatie kan op afstand beoordeeld worden en dat zou wel eens heel efficiënt kunnen zijn. Zo werd in de dunbevolkte gebieden rond Tromsø in Noorwegen onderzocht of hartgeruisen van kinderen op afstand veilig beoordeeld konden worden. Het idee is simpel. Men registreert met een elektronische stethoscoop het geluid en e-mailt dat naar een centrum met een deskundige, die het beoordeelt en de uitslag per e-mail weer terugstuurt. Meestal stelt de eerste dokter de patiënt gerust. Dat bespaart mensen een hoop gereis en dokters tijd. Dahl et al. 1 onderzochten of deze methode valide en betrouwbaar was. Hartgeluiden van 7 kinderen zonder souffle, 20 kinderen met onschuldige souffles en 20 kinderen met pathologische hartgeruisen werden in willekeurige volgorde op een cd gezet en aan 4 cardiologen ter beoordeling voorgelegd. Bovendien was elk geruis tweemaal op de cd aanwezig. De cardiologen besteedden gemiddeld 2 minuten aan elke beoordeling. De validiteit en de betrouwbaarheid waren goed. De besparing: bij 93% van de pathologische geruisen werd verwijzing geadviseerd, bij de onschuldige geruisen maar in 12% van de gevallen. Een idee voor de consultatiebureaus? CB-arts hoort souffle, mailt deze naar de cardioloog, krijgt antwoord en stuurt alleen de kinderen met (vermeend) pathologische souffles via de huisarts naar de cardioloog. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen