Nieuws

Specialisatie vermindert perioperatieve mortaliteit

Gepubliceerd
25 augustus 2016

Diverse onderzoeken laten zien dat uiteenlopende operatieve ingrepen betere uitkomsten hebben naarmate de chirurg de procedure vaker verricht. Amerikaanse onderzoekers toonden recentelijk aan dat naast ervaring met een ingreep ook de mate van specialisatie ertoe doet.

De mate van specialisatie werd gedefinieerd als het aantal malen dat de chirurg de ingreep verrichtte gedeeld door het totale aantal ingrepen van betrokkene in dezelfde periode. De voornaamste uitkomstmaat was het verschil in mortaliteit binnen dertig dagen na opname tussen de 25% meest en minst gespecialiseerde chirurgen na correctie voor hun volume en risicofactoren van de patiënt.

De onderzoekers keken naar de behandelresultaten bij acht risicovolle operatieve ingrepen: carotisendarterectomie, coronaire ingrepen, hartklepvervanging, reparaties van aneurysma’s van de abdominale aorta, longresectie, cystectomie, pancreasresectie en oesophagectomie. De ingrepen werden verricht door ruim 25.000 chirurgen bij bijna 700.000 patiënten in de periode 2008-2013.

Bij al de vier cardiovasculaire ingrepen en twee van de vier tumorresecties bleek de mate van specialisatie een significante voorspeller van de perioperatieve mortaliteit, onafhankelijk van de mate van het aantal malen dat de betrokken chirurg de ingreep had verricht. Bij carotisendarterectomie bedroeg de risicoreductie van de 25% meest gespecialiseerde chirurgen ten opzichte van de 25% minst gespecialiseerde chirurgen 28% (95%-BI 0 tot 48%), bij coronaire ingrepen 15% (95%-BI 4 tot 25%), bij hartklepvervanging 46% (95%-BI 37 tot 53%), bij reparaties van abdominale aneurysma’s 42% (95%-BI 29 tot 53%), bij longresectie 28% (95%-BI 5 tot 46%) en bij cystectomie 41% (95%-BI 8 tot 63%). Bij vijf van de ingrepen (carotisendarterectomie, hartklepvervanging, longresectie, cystectomie en oesophagectomie) leverde de mate van specialisatie een grotere bijdrage aan de reductie van de sterfte dan het procedurevolume van de chirurg.

De onderzoekers menen dat hun bevindingen gebruikt kunnen worden door beleidsmakers en patiënten bij het kiezen van een chirurg, in het bijzonder in kleinere ziekenhuizen, waar volumenormen niet gehaald kunnen worden.

Shani NR, et al. Surgeon specialization and operative mortality in United States: retrospective analysis. BMJ 2016;354: i3571.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen