Wetenschap

Specula steriel verpakken

Gepubliceerd
18 januari 2019
De richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk adviseert om specula te steriliseren. Dit is nodig om virussen zoals HPV te elimineren en dit is eveneens opgenomen in de set minimumnormen die bij deze richtlijn hoort. Ook wordt aangeraden om specula bij voorkeur verpakt te bewaren, maar dit is geen hard advies en dit is ook niet opgenomen in de minimumnormen. Door specula verpakt te bewaren is het wel duidelijk welke specula het sterilisatieproces hebben doorlopen.
0 reacties

Bij de insertie van IUD’s, een invasieve ingreep, wordt een steriel speculum geadviseerd. Uit het feit dat de uterus een eigen microbioom heeft, volgt niet direct dat er dan niet steriel gewerkt hoeft te worden. Pathogenen van buiten het lichaam kunnen nog steeds infecties veroorzaken. Ook de blaas heeft een eigen microbioom, maar ook daar gaan we niet over op het gebruik van niet-steriele urinecatheters.

Tweede lijn

Het is ons bekend dat de specula die in de tweede lijn door gynaecologen worden gebruikt onverpakt klaarliggen. Het reinigings- en sterilisatieproces dat deze specula doorlopen is anders dan in de eerste lijn. Men kan in de tweede lijn gebruikmaken van een centrale sterilisatieafdeling. Hier worden de specula op grotere bladen met meerdere tegelijk gesteriliseerd. Dit blad, met daarop de specula, gaat in zijn geheel in een warmhoudkast. Deze specula blijven dan ook onverpakt nagenoeg steriel. In de huisartsenpraktijk zullen onverpakte specula worden vastgepakt en erna terechtkomen in een la of in een bak die meerdere keren per dag opengaat.

Werkwijze volgens minimumnormen

De meest eenvoudige werkwijze die voldoet aan de minimumnormen van de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk is:

  • steriliseer specula die voor insertie van IUD’s worden gebruikt en bewaar ze daarna verpakt

  • maak voor de overige specula een eigen afweging of u ze in de praktijk verpakt of onverpakt steriliseert en bewaart. Indien de praktijk kiest voor onverpakte sterilisatie van specula die niet voor insertie van IUD’s worden gebruikt, zorg er dan voor dat duidelijk herkenbaar is welke specula daadwerkelijk gesteriliseerd zijn en dat zij schoon bewaard blijven voor gebruik.

Dit is een reactie op het artikel ‘Dubio in speculo’ van Leon de Hoog en Marco Bruens (Huisarts Wet 2019;62:10.1007/s12445-018-0397-4.)

Loogman MCM, Bouma M. Reactie op ‘Dubio in speculo’. Specula steriel verpakken. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0001-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen