Wetenschap

Spirometrie in een gezondheidscentrum

Samenvatting

Inleiding: Sinds er kleine, handzame spirometers op de markt zijn, kan de huisarts spirometrie in eigen beheer uitvoeren. Mogelijk kunnen de diagnosen astma en COPD hierdoor nauwkeuriger worden gesteld, zodat ook een nauwkeuriger behandeling mogelijk is. In dit onderzoek werd nagegaan bij hoeveel patiënten met de diagnose astma of COPD eenvoudig spirometrisch onderzoek een andere diagnose opleverde.
Methode: In een groot gezondheidscentrum werden alle patiënten > 14 jaar met de diagnose astma of COPD op de probleemlijst opgeroepen voor een longfunctiemeting. De huisartsen heroverwogen hun oorspronkelijke diagnose op basis van de resultaten van de meting en anamnestische gegevens.
Resultaten: De longfunctie werd gemeten bij 145 van de 307 patiënten die daarvoor in aanmerking kwamen. Bij 34 van de 48 patiënten met de diagnose COPD en 8 van de 97 patiënten met de diagnose astma werd een blijvend obstructief gestoorde longfunctie vastgesteld. Bij 8 patiënten werd de diagnose astma of COPD verworpen.
Conclusie: Spirometrie in eigen beheer leidt tot een verbetering van de diagnostische accuraatheid, met name ten aanzien van COPD. De indicatie voor steroïdgebruik kan daarmee scherper worden gesteld.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen