Nieuws

Spoed in de praktijk

Gepubliceerd
10 december 2005

Dit boek is een grondige revisie van het bij veel huisartsen bekende boek Spoedeisende geneeskunde voor de huisarts. Het is een lijvig en indrukwekkend boekwerk geworden, waarin werkelijk geen enkele denkbare spoedsituatie ontbreekt. Alles komt aan de orde: tot psychiatrie en een apart hoofdstuk voor kinderen toe. De indeling in hoofdstukken is logisch; zo behandelen de auteurs de stoornissen van de vitale functies in het eerste hoofdstuk, waarin ze ook een paragraaf over het werken vanuit de huisartsenpost hebben opgenomen. Het stramien van alle hoofdstukken en paragrafen is eenduidig: de belangrijkste zaken eerst, de toelichting volgt. Dat dit gelukt is, acht ik waarlijk geen sinecure met zo’n indrukwekkende lijst met auteurs. De belangrijkste ordening is die in beslissingen van eerste, tweede en derde orde. Eerste orde: hoe spoedeisend is iets? Tweede orde: wat dient de huisarts te doen, is er een opname-indicatie? Derde orde: korte uitleg wat er dan in het ziekenhuis gaat gebeuren. Juist omdat het boek zo lijvig en compleet is, is het ondoenlijk de inhoud in detail te bespreken. Ik beperk mij daarom tot de vraag hoe bruikbaar het boek voor de praktiserende huisarts is. Naar mijn bescheiden mening staat erin wat erin moet staan, en ik heb, bij mijn overigens vrij globale screening, geen onjuistheden kunnen ontdekken. Een volgende vraag naar de bruikbaarheid is of de lezer gemakkelijk vindt wat hij zoekt. Huisartsen die vrij gemakkelijk de inhoudsopgave en het register scannen, waarschijnlijk wel. Anderen lukt dit naar mijn inschatting pas goed na herhaaldelijk gebruik. Het lijkt mij daarom verstandig als de opleidingen hier systematisch tijd voor inruimen; dan leren huisarts-in-opleiding, huisartsopleider en docent er allemaal van, en komt dit boek pas goed tot zijn recht. Een andere suggestie is om dit boekwerk te digitaliseren, zodat gebruikers die liever of beter langs digitale weg informatie zoeken, met een paar muisklikken weten wat zij moeten doen bij een acuut benauwde patiënt, cardiaal of pulmonaal. Samengevat: dit boek blijft een standaardwerk voor elke huisarts, in het bijzonder in opleidingssituaties. Een digitale versie mag wat mij betreft snel volgen.

Wouter van Hensbergen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen