Wetenschap

Spoedeisende geneeskunde: het patiëntenperspectief

Gepubliceerd
10 november 2000

Samenvatting

Mensen hebben specifieke motieven voor een spoedeisende hulpvraag, die soms niet stroken met het perspectief van de huisarts. Er bestaan in dit opzicht onder meer verschillen tussen sociaal-economische en etnische groepen. Ook de omgeving van de patiënt speelt een rol bij een spoedeisende hulpvraag. Een deel van de patiënten kiest voor de eerstehulppost van een ziekenhuis; zij denken niet aan de huisarts of zij hebben specifieke redenen voor hun keuze. Relatief veel patiënten hebben kritiek op de organisatie van de spoedhulp in waarneemgroepen; nog weinig is bekend over het oordeel van patiënten over de nieuwe centrale huisartsposten. Gerichte voorlichting en positieve ervaringen met huisartsenzorg kunnen bijdragen aan een gepast gebruik van zorg.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen