Praktijk

Spoedeisende geneeskunde in historisch perspectief

Gepubliceerd
10 november 2000

Samenvatting

Inleiding: In de jaren 1958-1961 verscheen in Huisarts en Wetenschap een serie artikelen over 'spoedeisende gevallen in de algemene praktijk'. Onderzocht werd in hoeverre de adviezen die in deze serie worden gegeven, nog steeds actueel zijn.
Methoden: Wij inventariseerden alle onderwerpen die in de serie zijn behandeld, en de daarbij gegeven adviezen. Deze adviezen werden vergeleken met de adviezen in het recente 'Spoedeisende geneeskunde voor de huisarts' en de relevante NHG-standaarden.
Resultaten: Vergelijking van de adviezen was mogelijk voor 22 spoedeisende situaties. In 7 gevallen overheersten de verschillen, in 5 gevallen waren er, naast verschillen op farmacotherapeutisch gebied, ook sterke overeenkomsten, en in 8 gevallen overheersten de overeenkomsten. In één geval (peritonsillair abces) was het medisch handelen op zichzelf niet veranderd, maar wordt daarvoor standaard verwezen naar de KNO-arts, en in één geval (corpus alienum in oor) berustten de verschillen waarschijnlijk vooral op een verschil in de praktische uitwerking van het onderwerp.
Beschouwing: Per saldo blijkt er niet zo veel veranderd. Opvallender dan de achterliggende medische en farmacotherapeutische veranderingen zijn de veranderingen in de presentatie van dit soort nascholingsartikelen in H&W: die is veel korter en zakelijker geworden - explicieter gestructureerd en meer praktijkgericht.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen