Nieuws

Standaard Migraine en ergotamine

Gepubliceerd
10 januari 2001

Er is een nieuwe richtlijn voor behandeling met ergotamine voor migraine. 1,2 Volgens deze Europese consensus van neurologen wordt 0,5-2 mg per aanval aanbevolen, bij voorkeur rectaal, met een maximale dosering van eens per week of zes per maand. Zo nodig herhalen na 1 uur vergroot alleen de kans op bijwerkingen, want ergotamine kan dan nog niet werken. Bij menstruatieafhankelijke migraine is maximaal vier achtereenvolgende doses toegestaan. Dit is aanzienlijk lager dan de NHG-Standaard Migraine aanbeveelt, 1-2 mg per aanval, maximaal 4 mg per etmaal of 8 mg per week. Ook de plaats van ergotamine parallel aan de triptanen – zoals de Standaard aanbeveelt – wordt afgewezen: de triptanen zouden eerste keus moeten zijn, ergotamine tweede keus. Het Farmacotherapeutisch Kompas beveelt ergotamine aan als eerste keus bij maximaal een aanval per week. De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zijn qua dosering en positionering wel in overeenstemming met deze Europese consensus. De herziene NHG-standaard, het Kompas en ook het Informatorium Medicatorium van de apothekers zijn niet actueel, zo stellen de auteurs. Deze discussie is ook gevoerd bij de authorisatie van de herziene NHG-Standaard Migraine (1999). Er is toen afgesproken dat het geheel nog eens bekeken zou worden bij de beloofde transmurale richtlijn. We wachten intussen gewoon af. NvD

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen