Nieuws

Stepped care bij artrose leidt niet tot betere zorg

Gepubliceerd
2 april 2020
Volgens het Zorginstituut is bij heup- en knieartrose 90% van de kosten voor beeldvorming onnodig en 5 tot 10% van de knie- en heupplastieken te voorkomen. Om de zorg voor patiënten met heup- en knieartrose te optimaliseren, zette de Limburgse expertisegroep Artrose daarom een stepped care-programma op. Het resultaat van dit programma viel echter tegen: het aantal kniefoto’s daalde enigszins, maar het aantal verwijzingen niet.
0 reacties

Het stepped care-programma ondersteunde huisartsen in de westelijke mijnstreek bij de diagnostiek van en verwijzing voor artrose. Het programma bevatte nascholingen, richtlijnen en herinneringen. De onderzoekers bekeken het diagnostische en verwijsgedrag van huisartsen, analyseerden kostenclaims bij de verzekeraar en verzorgden een review van een aantal patiëntendossiers. Zij vergeleken deze gegevens met die van een controleregio in Limburg.

Zowel in de interventie- als in de controleregio daalde het aantal diagnostische verrichtingen en nam het aantal verwijzingen naar een orthopeed toe. Wat betreft diagnostiek en verwijzing bij heupartrose waren er geen verschillen tussen de regio’s (diagnostiek OR 0,9; 95%-BI 0,81 tot 1,0) (verwijzingen OR 1,0; 95%-BI 0,87 tot 1,15). In de interventieregio werd echter wel minder beeldvorming aangevraagd voor de knie (OR 0,78; 95%-BI 0,69 tot 0,88) en voor ‘andere gewrichten dan de knie of heup’ (OR 0,93; 95%-BI 0,87 tot 1,0) dan in de controleregio. Uit de evaluatie bleek dat indien patiënten met heup- of knieklachten werden verwezen naar een orthopeed het stepped care-programma in bijna de helft van de gevallen niet werd gevolgd. Het volgen van het programma leidde daarnaast niet tot minder operatieve ingrepen.

Al met al werd er met dit programma wat minder kniediagnostiek verricht, maar vooralsnog is stepped care niet de oplossing voor de overdiagnostiek en -behandeling bij knie- en heupartrose. 

Literatuur

  • Van den Bogaart EHA, et al. Does the implementation of a care pathway for patients with hip or knee osteoarthritis lead to fewer diagnostic imaging and referrals by general practitionars? A pre-post-implementation study of claims data. BMC Fam Pract 2019;20:154.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen