Nieuws

Stijging medicijntekorten maar meestal oplossing voor patiënt

Gepubliceerd
30 april 2019
Het aantal meldingen van verwachte medicijntekorten steeg van 536 meldingen in 2017 naar 1390 meldingen in 2018. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Het Meldpunt zoekt zo nodig naar alternatieve medicijnen.
0 reacties

Bij het Meldpunt, opgericht in 2017, kunnen handelsvergunninghouders en fabrikanten melding doen van een (verwacht) tekort aan een geneesmiddel, het opnieuw in de handel nemen van een geneesmiddel, het stopzetten van de productie of een kwaliteitsdefect. Het doel daarvan is mogelijke tekorten vroeg te signaleren en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

Bij 80% (1101) van de 1390 meldingen was het fabrikanten onduidelijk of er voldoende alternatieven beschikbaar zouden zijn. Tekorten werden het vaakst (52%) veroorzaakt door vertraging in de productie of vrijgifte van het eindproduct. Opvallend was de toename van tekorten door een stijgende vraag (16%) en het definitief uit de handel nemen (316 in 2018 versus 87 in 2017), vrijwel altijd om bedrijfseconomische redenen.  

Voor de meeste tekorten wist het Meldpunt een alternatief geneesmiddel te vinden of het betreffende middel uit het buitenland te importeren. In enkele gevallen werd geen alternatief gevonden voor de tijdelijke tekorten. Bij disulfiram, levothyroxinenatrium Teva (25 en 50 microg), levodopa/carbidopa, Bactobran®, tilmanocept en levothyroxine Thyrofix (25 en 100 microg) hebben we dat in de praktijk ook gemerkt. Een lichtpunt in het zorgelijke tekort aan smalspectrumantibiotica was het opnieuw beschikbaar komen van feneticillinecapsules. Het blijft echter onduidelijk of de stijging van meldingen komt door een daadwerkelijke stijging in tekorten of door betere vindbaarheid van het nog jonge Meldpunt.  

Tekorten zijn in de dagelijks praktijk erg vervelend voor zowel artsen en apothekers als patiënten. De rapportage laat zien dat er hard wordt gewerkt om te zorgen dat er een alternatief beschikbaar is, en dat tekorten vaak van tijdelijke aard zijn. De stijging van het aantal middelen dat om bedrijfseconomische redenen niet meer beschikbaar is, baart echter zorgen. 

Literatuur

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Rapportage Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten 2018. Utrecht: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 2019.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen