Nieuws

Stop met roken: hoe jonger hoe beter!

Gepubliceerd
4 april 2013
Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare risicofactor. Omdat vrouwen pas in de jaren zestig van de vorige eeuw massaal zijn begonnen met roken, zijn de late gevolgen van roken op de levensverwachting van vrouwen nu pas goed in beeld te brengen. Britse onderzoekers keken naar het effect van roken gedurende meerdere decennia en het effect van stoppen met roken op de levensverwachting van vrouwen.
In het Britse follow-uponderzoek Million Women Study zijn 1,2 miljoen gezonde vrouwen gedurende gemiddeld 12 jaar gevolgd. In het begin van het onderzoek verzamelden de onderzoekers gegevens over rookgedrag: of ze rookten, hoe lang, hoeveel en als ze gestopt zijn, wanneer dat is gebeurd. Na 3 en 8 jaar werden de vrouwen wederom ondervraagd. Uit de Nationale Sterfte Registratie werden gegevens over sterfte en doodsoorzaken verkregen. De onderzoekers berekenden het 12-jaars risico om aan roken gerelateerde oorzaken te overlijden voor rokers en ex-rokers ten opzichte van vrouwen die nooit gerookt hebben. Er werd gecorrigeerd voor uiteenlopende storende invloeden als BMI, sociaaleconomische status, alcoholgebruik en hormoontherapie.
Vrouwen die bij aanvang van het onderzoek rookten, hebben een gemiddelde 12-jaars overlijdensrisico dat bijna 3 maal hoger is dan niet-rokers (zelfs al stopt 44% nog voor hun 63e levensjaar). Van de 30 meest voorkomende doodsoorzaken zijn er 23 significant verhoogd bij rokers. Longkanker staat bovenaan met een ruim 20 maal verhoogd risico op sterfte. Vrouwen die tussen de 25 en 34 jaar oud waren toen ze stopten, hebben een bijna evengroot risico als niet-rokers. Rokers die stopten tussen 35 en 44 jaar hebben 20% meer kans om te overlijden ten opzichte van nooit-rokers. Van de rokers sterft uiteindelijk 53% voor het 80e levensjaar, bij nooit-rokers is dat 22%, waardoor nooit-rokers gemiddeld 11 jaar langer leven dan rokers.
Op basis van dit onderzoek lijkt het, dat met interventies gericht op stoppen met roken, winst te behalen valt en dat vooral bij jongere patiënten. De effecten van een stoppoging vallen bij rooksters ouder dan 55 jaar, tegen. Omdat jonge vrouwen meestal niet direct met rokengerelateerde klachten op het spreekuur komen, kan dit onderzoek een mooie aanleiding zijn om samen met de praktijkondersteuner na te gaan hoe jonge vrouwen die roken het beste benaderd kunnen worden voor een stoppoging.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Pirie K, et al. The 21st century hazards of smoking and benefits of stopping: a prospective study of one million women in the UK. Lancet 2013;381;133-41.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen