Nieuws

Stoppen met roken heeft ook bij ouderen nut

Gepubliceerd
2 maart 2017
Gezien de gezondheidsrisico’s van roken, hebben huisartsen een belangrijke taak in het signaleren, voorlichten en bieden van hulp. Bij patiënten van middelbare leeftijd zijn de langetermijneffecten goed onderzocht; maar hoe zit dit bij ouderen? Dien ik een vitale 80-jarige vrouw écht te adviseren om te stoppen met roken?
Een onlangs verschenen artikel probeert deze vraag te beantwoorden aan de hand van observaties uit een grootschalig Amerikaans cohortonderzoek (n = 160.113). Het betrof deelnemers van 70-82 jaar, bovengemiddelde sociaal-economische status, waarvan 6% rookte en 56% aangaf dit in het verleden te hebben gedaan. De totale sterfte in het cohort was 15,7% bij een gemiddelde follow-up van 6,5 jaar. In de groep rokers was de sterftekans het hoogst, namelijk 33,1%. Vergeleken met deze groep was de sterftekans het laagst bij de niet-rokers (hazard ratio 0,32) en deelnemers die voor hun 40e levensjaar waren gestopt (hazard ratio 0,41). De voordelen in sterftekans waren ook op hogere leeftijd nog steeds duidelijk zichtbaar, met hazard ratio’s van 0,51, 0,64 en 0,77 voor hen die stopten met roken op de leeftijd van respectievelijk 40-49, 50-59 en 60-69 jaar. Deze relatie was te herleiden op ziekten als kanker, pulmonale en cardiovasculaire aandoeningen. Een interessante bevinding was dat er geen gunstige relatie was bij hen die recent met roken waren gestopt. De vermoedelijke verklaring ligt in de ongunstige gezondheidsomstandigheden die tot moeten stoppen (ernstig longlijden, et cetera) noodzaakten.
Stoppen met roken is in ieder geval zinvol bij ouderen met een gunstig geachte levensverwachting. Extrapolerend zou dit dan ook moeten gelden voor de 80-jarige. Voor een harde uitspraak is meer (bevestigend) onderzoek nodig. Esto perpetua.

Literatuur

  • 1.Nash SH, et al. Cigarette smoking and mortality in adults aged 70 years and older: results from the NIH-AARP cohort. Am J Prev Med 2016. Http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2016.09.036 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen