Nieuws

Stress debriefing na bevalling

Gepubliceerd
10 augustus 2003

‘Zou debriefing dan misschien helpen na een bevalling?’ ‘Helpen voor wat?’ ‘Het voorkomen van een posttraumatische stressstoornis of van depressie, natuurlijk!’ In het eerste jaar na een bevalling komen meer psychologische problemen voor. Dat heeft waarschijnlijk meer te maken met het als traumatisch ervaren van een bevalling dan met het al dan niet fysiologisch verloop ervan. Misschien zijn die problemen te voorkomen met een goed gesprek vlak na de bevalling. De effectiviteit van dat gesprek – hier critical incident debriefing genoemd – werd door Priest et al. Noot 1onderzocht. Meer dan 1700 vrouwen werden na de bevalling gerandomiseerd voor critical incident debriefing of ususal care. Het gesprek werd gevoerd door speciaal hiervoor getrainde verloskundigen. In het gesprek werd aandacht besteed aan wat er precies gebeurd was en wat de kraamvrouw dacht en voelde tijdens de bevalling. Daarna plaatste de verloskundige de reacties van de kraamvrouw in perspectief en gaf voorlichting over de verzorging van het kind. Alle inspanningen hadden geen enkel effect: na 2, 6 en 12 maanden was het percentage vrouwen met depressie of posttraumatische stressstoornis in beide groepen gelijk: 17-18% van de vrouwen had op enig moment een major of minor depressie. Het helpt dus niet. Maar wat is de conclusie in het begeleidend editorial? ‘The failure to establish the effectiveness of debriefing means that more expensive, longer term programs need to be evaluated.’ Noot 2Zou ‘watchfull waiting’ – in Nederland heel goed mogelijk via de consultatiebureaus – niet veel efficiënter en minder medicaliserend zijn? (PL)

Voetnoten

  • Noot 1.

    Priest SR, Henderson J, Evans SF, Hagan R Stress debriefing after childbirth: a randomised controlled trial. Med J Aust 2003;178:542-5.

  • Noot 2.

    McFarlane AC. Debriefing: care and sympathy are not enough. Med J Aust 2003;178:533-4.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen