Nieuws

Stress op het werk als oorzaak van fibromyalgie

Gepubliceerd
10 maart 2005

Of fibromyalgie nu een echte ziekte is of niet; men doet er onderzoek naar. Zo keken Kivimäki et al. in een prospectief cohortonderzoek naar de relatie tussen stress op het werk en het ontstaan van fibromyalgie. 1 Ze namen in 1998 en 2000 vragenlijsten af bij 10.968 werknemers van 12 Finse ziekenhuizen. Uiteindelijk waren er van 4791 werknemers volledige data beschikbaar. Stress op het werk werd gemeten in 3 onderdelen: werkbelasting, mate van beslissingsbevoegdheid en gepest worden. De werknemers konden via een vragenlijst vaststellen wanneer ze voor het eerst last kregen van fibromyalgie door aan te geven of de diagnose in het jaar 2000 (maar niet in 1998) door een dokter was gesteld. Stress bleek een relatie te hebben met het ontstaan van fibromyalgie: werknemers met een hoge werklast hadden ruim tweemaal zoveel kans op fibromyalgie als werknemers met een lage werklast (OR 2,15); werknemers met een lage beslissingsbevoegdheid hadden ook twee keer meer kans dan werknemers met een hoge beslissingsbevoegdheid (OR 2,11); gepest worden op het werk gaf een ruim viermaal zo grote kans (OR 4,36). Ter vergelijking: het ontstaan van artrose en ischias was onafhankelijk van werkstress. Het commentaar van Cleare op dit onderzoek is interessant. 2 Hij zet vraagtekens bij werkstress als oorzaak van fibromyalgie. Hij stelt dat het bijvoorbeeld mogelijk is dat mensen met moeheid en klachten in het bewegingsapparaat meer stress op het werk ervaren omdat ze dat werk minder goed aankunnen. Een andere mogelijke verklaring is dat de neiging van dokters en patiënten om aspecifieke symptomen te benoemen onder een specifiek label als fibromyalgie groter is geworden. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen