Nieuws

Stress vader zorgt voor meer antibiotica kind

Gepubliceerd
10 juli 2004

Finse onderzoekers laten een verband zien tussen een hoge mate van stress bij vaders en meer dan 5 antibioticakuren in de eerste 18 maanden van hun kind. Vrouwen die zwanger waren van hun eerste kind werd gevraagd om mee te doen aan een cohortonderzoek; 1443 vrouwen zegden toe en van 817 waren er genoeg gegevens voor de analyse. Tweehonderdtwee kinderen kregen in 18 maanden nooit een antibioticum, 496 kinderen kregen 1-5 kuren en 119 kregen meer dan 5 kuren. Door een logistische regressieanalyse vonden de onderzoekers een verband met de mate van stress van de vader en meer dan vijfmaal antibiotica voor het kind (OR 5,9; 95%-BI 1,9-18). Zij pleiten voor meer aandacht voor de vader om zo mogelijk het aantal antibioticavoorschriften te verminderen. De vraag of de vader gestresst raakt door het veelvuldig ziekzijn van zijn kind of door andere zaken blijft onbeantwoord. Dat iemand met stress minder goed overweg kan met tegenslag, ligt voor de hand. Dat hij dan een snelle oplossing wil, lijkt ook logisch. Bij infectieziekten is een antibioticum in de ogen van de ouders een krachtig middel en afwachten is dan moeilijk te accepteren. Wat dit onderzoek wel leert, is dat het misschien goed is om ook te vragen wat de vader wil als de moeder met een ziek kind op het spreekuur komt. Het blijft echter ook dan van belang om op de beperkte waarde van antibiotica te wijzen en begrip te tonen voor de impact van een veelvuldig ziek kind op het gezinsleven. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen