NHG Forum

Structurele financiering Fonds Alledaagse Ziekten

Gepubliceerd
10 november 2001

In 1997 richtte het NHG het Fonds Alledaagse Ziekten (FAZ) op met het oogmerk hieruit wetenschappelijk onderzoek naar veelvoorkomende ‘gewone’ klachten en aandoeningen financieel te stimuleren. Dit onderzoek wordt door het NHG belangrijk gevonden omdat wetenschappelijke gegevens over alledaagse aandoeningen veelal ontbreken, terwijl de huisarts er juist zo vaak mee wordt geconfronteerd.

In eerste instantie werd het fonds gevuld met een eenmalige bijdrage uit de financiële reserves van het NHG. Vorig jaar was er een welkome aanvulling op de middelen: het gehele bedrag van DM 150.000,- dat het NHG (of eigenlijk de Nederlandse huisarts) won met de Carl Bertelsmannprijs voor de ontwikkeling en implementatie van evidence-based medicine, werd in het FAZ gestort. Hiermee was echter nog steeds niet in een structurele financiering van het gewenste onderzoek voorzien.

Al in januari ontving het NHG van het ministerie van VWS de toezegging dat het fonds zou kunnen rekenen op een structurele subsidiëring. Deze toezegging heeft nu zijn beslag gekregen in definitieve afspraken. Met ingang van 2002 zal het FAZ jaarlijks worden aangevuld met een bedrag van 1,5 miljoen gulden. Dit voor een periode van vijf jaar. Het FAZ zal nu worden ondergebracht bij ZonMw.

Het NHG is buitengewoon verheugd met de subsidie. Met nog meer voortvarendheid kan nu onderzoek naar veelvoorkomende aandoeningen worden geïnitieerd. Jaarlijks worden een of twee onderzoeksthema's vastgesteld. Onderzoekers kunnen dan, meestal via de universitaire huisartsinstituten, hun ideeën in de vorm van een vooraanmelding indienen. Is de beoordelingscommissie van mening dat een onderzoek relevant, haalbaar en van goede kwaliteit is, dan wordt een volledig onderzoeksvoorstel gevraagd. Voor 2002 is als onderzoeksthema vastgesteld ‘niet-medicamenteuze behandeling door de huisarts van alledaagse psychische problematiek’.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen