Nieuws

Studenten zijn mentaal stabieler dan gedacht

Date
5 februari 2020
De media berichten regelmatig over een toename van psychische problematiek bij studenten. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat psychische problematiek veelvuldig wordt gemeld, bij ongeveer de helft van de adolescenten, maar er lijkt geen sprake te zijn van een toename tussen 2007 en 2017.