Nieuws

Studenten zijn mentaal stabieler dan gedacht

Gepubliceerd
5 februari 2020
De media berichten regelmatig over een toename van psychische problematiek bij studenten. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat psychische problematiek veelvuldig wordt gemeld, bij ongeveer de helft van de adolescenten, maar er lijkt geen sprake te zijn van een toename tussen 2007 en 2017.
0 reacties

De adolescente levensfase staat bekend om haar sociale druk. Daarnaast zou de huidige maatschappelijke prestatiedrang een toename van psychische klachten bij studenten tot gevolg hebben. Omdat er weinig bekend is over de Nederlandse situatie doken Tilburgse onderzoekers in de Nederlandse LISS-database, waarin panelleden maandelijks vragenlijsten invullen voor wetenschappers van sociale studies. Hieruit selecteerden zij drie representatieve cohorten van Nederlandse adolescenten in de leeftijd van 19 tot 24 jaar (respectievelijk n = 383 in 2007; n = 351 in 2012; n = 362 in 2017), van wie grofweg tweederde student was.

Uit de afgenomen vragenlijsten destilleerden zij de vragen die betrekking hadden op de psychische gesteldheid. De onderzoekers keken onder andere naar een bezoek aan psychische hulpverleners, gebruik van antidepressiva of anxiolytica, en studieproblemen.

Ongeveer de helft van de adolescenten gaf aan in enige mate psychische klachten te ervaren (49,1% in 2007; 50,1% in 2012; 53% in 2017). De minimale toename ten opzichte van 2007 is niet significant (respectievelijke OR 1,06 (95%-BI 0,60 tot 1,88) en OR 1,15 (95%-BI 0,65 tot 2,05)). In subanalyses zijn er geen significante verschillen te objectiveren tussen opleidingsniveaus van studenten of ten opzichte van werkende jongeren.

Heel veel adolescenten ervaren dus in enigermate psychische klachten. Het is belangrijk om hiermee tijdens spreekuurcontacten rekening te houden, en zaken eventueel te plaatsen in het perspectief van de levensfase en omgaan met druk. Van een uitgesproken toename in het laatste decennium is gelukkig geen sprake. 

Literatuur

  • Van der Velden PG. The stability and latent profiles of mental health problems among Dutch young adults in the past decade, Psychiatry Res 2019;282:112622.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen