Nieuws

Succesvol thuis saturatie meten bij COVID-19

Gepubliceerd
24 september 2023
Kunnen patiënten met COVID-19 thuis saturatie meten? Of leidt dat tot meer werk voor de huisarts? Een Nederlands gerandomiseerd pilotonderzoek laat hierover positieve resultaten zien. Thuis saturatie meten is goed mogelijk en leidt niet tot meer consulten. Het is echter nog onduidelijk of dit ook gezondheidswinst oplevert.