NHG Forum

Succesvolle start online inzage

Gepubliceerd
3 april 2023
Na 4 jaar is het programma OPEN gestopt. InEen, het NHG en de LHV startten OPEN om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van het medische dossier aan hun patiënt. Tot 31 maart 2023 heeft het programmateam de regionale coalities ondersteund. Nu is het tijd voor de koepelorganisaties om het stokje over te nemen.
0 reacties
Online inzage patiëntgegevens
Het programma OPEN bood huisartsen ondersteuning bij het veilig online delen van het medische dossier aan hun patiënt.

Wat heeft OPEN gerealiseerd?

OPEN ondersteunde huisartsen en huisartsen­organisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een patiëntenportaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zorgde OPEN voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en). Een belangrijk uitgangspunt was dat OPEN de huisarts via regionale coalities ondersteunde, zodat het programma goed zou aansluiten bij regionale wensen en behoeften.

In Nederland is 97% van de huisartsenpraktijken aangesloten bij een van de regionale coalities. Inmiddels gebruiken maar liefst 2,7 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder een portaal van de huisarts om hun huisartsgegevens in te zien. Nagenoeg alle huisartsenpraktijken staan op de Zorgaanbiederslijst van MedMij. Daarmee staan voor al deze praktijken de technische seinen op groen.

Effecten van online inzage

Drie onderzoeksinstituten deden onderzoek naar de effecten van online inzage in het dossier op de huisartsenzorg. Enkele conclusies: zorgverleners in huisartsenpraktijken moeten wennen aan online inzage, maar zien wel de voordelen. Bijvoorbeeld beter leesbare verslaglegging: dat biedt ook voordelen voor het praktijkpersoneel. Online inzage zorgt (nog) niet voor een lagere werkdruk. Dat komt mogelijk omdat de invoer van een andere werkwijze tijd kost. Huisartsen die langer ervaring hebben met online inzage, rapporteren meer voordelen dan degenen die er net mee zijn gestart.

Patiënten zijn tevreden over online inzage en zien een aantal voordelen. Zo wordt bijvoorbeeld het contact met de huisarts en/of praktijkondersteuner persoonlijker, en voelt men zich minder ongerust. Een systeem waarbij alle gegevens op 1 plek staan, heeft de voorkeur boven verschillende portalen. Patiënten zijn enthousiast en bereid om praktijken hiermee te helpen, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Belangrijk aandachtspunt blijven de mensen die minder goed kunnen lezen, schrijven of met computers omgaan: zij ervaren iets minder voordelen van online inzage.

Wat kunt u verwachten van het NHG?

Op onze vernieuwde website staat een overzichtspagina over online inzage (https://www.nhg.org/thema/online-inzage/). Hier vindt u onder andere de Richtlijn Online inzage. Daarnaast werken wij aan een Praktijkhandleiding online inzage, waarvan deel 1 nog dit jaar op nhg.org komt. Daarin staat relevante en praktische informatie rondom online inzage, zodat u dat zinvol in het zorgproces kunt (blijven) inzetten. Hierbij hebben we uw medewerking nodig. Hoe? Dat hoort u nog.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen