Nieuws

Symptomen van hartfalen eerder herkennen

Gepubliceerd
30 april 2021
Bij volwassenen en vooral bij ouderen komen klachten als kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden veel voor. Deze klachten horen ten dele bij het ouder worden, maar kunnen ook duiden op hartfalen. De Hartstichting wilde weten hoe mensen met deze klachten omgaan. Gaan ze meteen naar de huisarts of niet? Uit een vragenlijstonderzoek blijkt dat patiënten niet zo snel aan de bel trekken. De Hartstichting wil mensen nu bewuster maken van de risico’s van dit soort klachten.
0 reacties
Hartfalen eerder herkennen
© Shutterstock

Het onderzoeksbureau Kantar Public nam in 2019 een vragenlijst af bij een representatieve steekproef van 1038 Nederlanders > 35 jaar (gemiddelde leeftijd 56, range 35-92 jaar). Slechts 18% van de respondenten kon spontaan beschrijven wat hartfalen is. Slechts 24% wist dat hartfalen geen verzamelnaam is voor verschillende hartaandoeningen. Verder gaf 71% aan dat sommige klachten nu eenmaal horen bij het ouder worden. Zo was het slechts voor 44% van de respondenten reden voor een bezoek aan de huisarts als zij langer dan 2 à 3 maanden last hadden van kortademigheid bij inspanning. Voor dikke enkels/voeten was dat 35% en voor lang aanhoudende vermoeidheid na inspanning slechts 25%. Belangrijke redenen om hiermee niet naar de huisarts te gaan, waren de inschatting dat de huisarts het al druk genoeg heeft en de gedachte dat als er toch niets aan de hand blijkt te zijn de huisarts hen een volgende keer niet serieus neemt. 

Een beperking van dit vragenlijstonderzoek is dat wat mensen zeggen te zullen doen niet altijd precies is wat ze daadwerkelijk doen. 

Voor de praktijk betekent dit dat er zeer waarschijnlijk onderpresentatie is van deze klachten. Verder bestaat het risico dat huisartsen te snel aansluiten bij de eigen overtuiging van patiënten dat de klachten nu eenmaal horen bij het ouder worden. De Hartstichting concludeert dan ook dat een deel van de mensen een duwtje in de rug nodig heeft om met dit type klachten naar de huisarts te gaan. 

Literatuur

  • Hartstichting Professionals. Onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom hartfalen met als doel: hoe kan men worden aangezet tot snel en adequaat handelen? www.hartstichting.nl/hartfalen-eerder-herkennen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen