NHG forum

Taakuitbreiding?

Gepubliceerd
10 december 2001

De huidige werkdruk en capaciteitsproblemen in de huisartsgeneeskunde moeten op korte termijn worden aangepakt. Delegeren en samenwerken zijn daarbij sleutelbegrippen. Ook is het belangrijk om het bestaande takenpakket eens kritisch te bekijken. Een groot deel van het werk van de huisarts heeft te maken met psychosociale, psychologische of psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met lichamelijke aandoeningen. Een goede samenwerking binnen de eerste lijn met maatschappelijk werkenden en eerstelijnspsychologen kan de werkdruk verlichten en waarschijnlijk leiden tot betere zorg. In het kader van het thema GGZ hebben de districten de mogelijkheid hieraan invulling te geven. Daarbij kan worden gebruikgemaakt van ervaringen die in diverse projecten zijn opgedaan.

Voor de toekomst van de huisartsgeneeskunde kunnen we bij afspraken over het takenpakket natuurlijk verder gaan dan delegeren en samenwerken. Waar nodig kunnen taken worden geschrapt, maar misschien kan ook worden gedacht aan uitbreiding van taken. De positie van de huisartsgeneeskunde als eerstelijnsvoorziening in de zorg kan hiermee verder worden ingevuld. In het vorige katern heeft u kunnen lezen dat onze Vlaamse collega's een rol hebben bij de verzuimbegeleiding. Er werd daarbij zelfs een relatie gelegd met het lagere arbeidsverzuim in België. Samenwerking binnen de eerstelijnszorg met maatschappelijk werkenden, eerste-lijnspsychologen, praktijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten biedt mogelijkheden om de verzuimbegeleiding en reïntegratie vanuit het perspectief van de patiënt vorm te geven. En als je nog even verder fantaseert zou arbeidsgeneeskunde een differentiatie van de huisartsgeneeskunde kunnen worden…

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen