Nieuws

Te dure preventie voor diabetes

Gepubliceerd
10 oktober 2005

Programma’s om de leefstijl van patiënten met een hoog risico op diabetes te beïnvloeden zijn weliswaar effectief, maar kosten per quality-adjusted-life-year (QUALY) aanzienlijk meer dan wachten met verandering totdat iemand diabetes heeft. Op basis van gegevens van de Diabetes Prevention Program-trial (DPP) berekenden Amerikaanse onderzoekers in een simulatie wat er in een cohort van 10.000 patiënten met een hoog risico op diabetes in 30 jaar zou gebeuren met 4 verschillende behandelingen: niks doen, leefstijlprogramma (dieet- en oefenprogramma volgens DPP), metformine, of wachten met leefstijlprogramma totdat diabetes was opgetreden (nuchtere glucose >6,9 mmol/l). Een individuele patiënt verlaagt zijn risico op diabetes van 72 naar 61% als hij na vaststelling van zijn te hoge risico gelijk zijn leefstijl 30 jaar lang aanpast (in vergelijking met niks doen). De kans op een ernstige complicatie daalt van 38 naar 30%. Gezien vanuit de verzekeraar (een theoretisch model met 100.000 verzekerden) kost een QUALY bij het DPP-leefstijlprogramma $ 143.000 bij een tijdshorizon van 30 jaar. Bij berekeningen over kortere perioden nemen de kosten fors toe: bij 10 jaar is het bijvoorbeeld 1,2 miljoen dollar per QUALY. Als niet 100.000 verzekerden, maar de hele maatschappij als rekenmodel wordt gekozen, dan kost een QUALY ongeveer $ 62.000. Het lijkt erop dat de huidige interventie te duur is om breed in te zetten. Dat lijkt me een mooi onderwerp ter discussie op het NHG-congres over hart- en vaatziekten in december. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen