Nieuws

Te hoog gegrepenpatiëntenvoorlichting

Door
Gepubliceerd
10 september 2004

De ontwikkelingen op het terrein van de medicamenteuze behandelmogelijkheden gaan enorm snel. Goede informatie over ziekten en behandelingen is vooral voor gebruikers van geneesmiddelen geen overbodige luxe, ook niet buiten de spreekkamer van de arts. Vandaar dit boek. Het is een handzaam en goed leesbaar boek dat zeventien hoofdstukken telt en voorzien is van een algemeen zakenregister en een register van geneesmiddelen. De eerste drie hoofdstukken bevatten algemene informatie over ontwikkeling van geneesmiddelen, toedieningsvormen, bijwerkingen, veiligheid, gebruiksinstructies, gebruik bij kinderen, vrouwen en ouderen. De andere hoofdstukken bespreken per orgaansysteem veel voorkomende aandoeningen en hun medicamenteuze behandeling door huisarts en specialist. De gegeven informatie wordt op een goede manier gepresenteerd en is opmerkelijk volledig en adequaat. Bij de bronvermelding worden naast ondermeer het Geneesmiddelenbulletin, het Farmacotherapeutisch Kompas en de CBO-richtlijnen ook de NHG-Standaarden genoemd. Elke meer dan gemiddeld ontwikkelde lezer die belangstelling heeft voor farmacotherapie zal in dit boek veel informatie kunnen vinden. Ik denk dat dit boek een zinvolle bijdrage kan leveren aan een goed overleg tussen de patiënt en zijn/haar behandelaar. Maar het blijft wel de vraag voor wie het dit boek nu precies bedoeld is. Hoewel het eigenlijk geschreven is voor patiënten, lijkt het gezien de nagenoeg complete en systematisch verwerkte inhoud meer geschikt als farmacotherapeutisch leerboek voor diverse paramedische disciplines zoals verpleegkundigen of fysiotherapeuten. De ondertitel luidt echter: ‘Een leidraad voor de kritische patiënt’, terwijl Van Everdingen in het voorwoord schrijft: ‘ Medicijnen op maat is primair bestemd voor (toekomstige) medicijngebruikers en hun ouders (verzorgers)’. Is nu de kritische patiënt dezelfde als de belanghebbende patiënt, of omgekeerd? Ik denk het niet. Een definitie van het begrip ‘kritische patiënt’ ontbreekt helaas. Veel mensen hebben ruime belangstelling voor allerlei wetenswaardigheden op het terrein van ziekten en hun behandeling. Voor velen is het bezig zijn met gezondheid en gezondheidsstoornissen ook een kwestie van ‘entertainment’ geworden. Voor de meer ontwikkelden onder hen heeft dit boek veel te bieden. Maar voor vele gebruikers van geneesmiddelen lijkt mij het niveau toch te hoog, ook al zouden ze erg kritisch zijn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen