Nieuws

Te lage bloeddruk brengt het hart in nood

Gepubliceerd
10 augustus 2006

Het sterk verlagen van de bloeddruk verhoogt bij patiënten met hypertensie en een coronaire aandoening de kans op het krijgen van een hartinfarct of overlijden. Vooral een diastolische bloeddruk lager dan 70 mmHg geeft een forse stijging van het risico. Deze bevindingen lijken tegenstrijdig met onze professionele ijver om bij hypertensiepatiënten de bloeddruk zo laag mogelijk te krijgen. In een internationaal samenwerkingsverband onderzochten Amerikaanse, Italiaanse, Duitse en Franse wetenschappers de relatie tussen het verlagen van de bloeddruk en de toenemende kans op mortaliteit en morbiditeit. Tot nu toe waren de meningen onder onderzoekers verdeeld over het bestaan van deze relatie, die wordt weergegeven als een zogenaamde J-curve. De coronaire doorbloeding vindt vooral plaats tijdens de diastole. Patiënten met een coronaire aandoening zouden bij een te lage diastole dus in de problemen kunnen komen. Om het bestaan van de J-curve aan te tonen onderzochten de wetenschappers de bloeddrukverlaging bij mensen met een coronaire aandoening. Zij maakten gebruik van de gegevens van een cohort van ruim 22.000 patiënten met coronaire ziekten en hypertensie. Deze patiënten hadden deelgenomen aan een grote internationale trial (INVEST) waarin twee antihypertensiva met elkaar werden vergeleken. De onderzoekers analyseerden de gegevens uit INVEST opnieuw, maar keken nu vooral naar het optreden van mortaliteit en morbiditeit bij verschillende bloeddrukwaarden. Vooral in de patiëntengroep met de laagste bloeddrukwaarde bleken overlijden en hartinfarct het meeste op te treden. De relatie tussen het verlagen van de diastolische bloeddruk en het toenemen van de kans op complicaties bleek inderdaad volgens een J-curve te verlopen. Hoewel de onderzoekers alleen hebben gekeken naar bloeddrukverlaging door verapamil of atenolol, lijkt het aannemelijk dat bloeddrukverlaging door andere antihypertensiva eenzelfde curve toont. De bevinding dat juist patiënten met slechte coronairvaten bij een te lage diastole een groot risico lopen, heeft geleid tot een internationale oproep tot voorzichtigheid. (EB)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen