Nieuws

Tekort aan Thyrax®: zijn merken inwisselbaar?

Gepubliceerd
26 juni 2020
Enkele jaren geleden hadden we te maken met een tekort aan Thyrax®, een schildklierhormoon. Dat roept de vraag op of patiënten in zo’n geval probleemloos op een ander merk kunnen overstappen. In dit onderzoek werd bekeken wat het effect daarvan is. De resultaten laten zien dat een dosisequivalente merkwisseling van levothyroxine bij een groot aantal patiënten, zeker bij patiënten die een hogere dosering krijgen, een dosisaanpassing mogelijk nodig is.
1 reactie

In dit observationele cohortonderzoek met twee cohorten uit het NIVEL- en PHARMO-databasenetwerk werden patiënten geïncludeerd die gedurende een jaar of langer dagelijks minimaal 25 microg Thyrax® gebruikten. Er was een switchcohort met patiënten die overstapten van Thyrax® naar een alternatief merk en een Thyrax®-cohort met patiënten die Thyrax® bleven gebruiken.

In het Thyrax®-cohort had 19% van de euthyroïdpatiënten die ≤ 100 microg gebruikten een TSH-uitslag (thyroïdstimulerend hormoon) buiten het referentiebereik bij de volgende meting, vergeleken met 24% in het switchcohort (p < 0,0001). Voor patiënten die ˃ 100 microg Thyrax® gebruikten waren deze cijfers duidelijk hoger, respectievelijk 24% en 63% (p < 0,0001). Bovendien hadden patiënten die ˃ 50 microg Thyrax® gebruikten 4 tot 5 keer meer kans op hyperthyreoïdie na een dosisequivalente overschakeling op een ander merk dan patiënten die Thyrax® bleven gebruiken. 

Een beperking van het onderzoek is dat er geen symptomen zijn geregistreerd en het is dus onduidelijk wat de patiënt hiervan ervaart. De conclusie is echter wel dat een overstap naar een ander merk thyreostaticum bij een substantiële groep andere TSH-uitslagen geeft, die conform de richtlijn een dosisaanpassing vereisen. Gezien de te verwachten toekomstige geneesmiddelentekorten en het substitutiebeleid is het goed om ons daarvan bewust te zijn. 

Literatuur

  • Flinterman LE, et al. Impact of a forced dose-equivalent levothyroxine brand switch on plasma TSH; a cohort study. Thyroid 5 Jun 2020. DOI:org/10.1089/thy.2019.04142020.

Reacties (1)

Ijzerman 1 juli 2020

Thyreostaticum?

Verder lezen