Nieuws

Telefonische en online CGT hebben gunstig effect op PDS

Gepubliceerd
26 juli 2019
Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt nogal eens ingezet bij patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS), maar er zijn vaak lange wachttijden. Uit recent onderzoek blijkt nu dat CGT die wordt aangeboden als telefonische of online interventie de symptomen sterker vermindert en het functioneren meer verbetert dan de gebruikelijke zorg bij therapieresistente en langdurige PDS. Dit effect is na een jaar nog aanwezig.
0 reacties

In het toonaangevende tijdschrift Gut verscheen een onderzoek over PDS waarin Britse onderzoekers 558 mensen randomiseerden uit zowel de eerste als de tweede lijn (gemiddelde leeftijd 43 jaar, 76% vrouw) met therapieresistente en langdurige (> 12 maanden) PDS-klachten. Ze verdeelden hen over drie groepen.

De controlegroep kreeg alleen de gebruikelijke zorg. Een interventiegroep kreeg daarnaast 8 uur telefonische CGT. De andere interventiegroep kreeg naast de gebruikelijke zorg online CGT met beperkte, telefonische support (2,5 uur). De belangrijkste uitkomstmaten waren ernst van de PDS-klachten (IBS Symptom Severity Score, schaal 0 tot 500) en functioneren (Work and Social Adjustment Scale, schaal 0 tot 40) na 12 maanden.

Na 12 maanden hadden zowel de groep met telefonische (-61,1 op IBS-SSS; 95%-BI 33,8 tot 89,5) als met online CGT (-35,2 op IBS-SSS; 95%-BI 12,6 tot 57,8) een statistisch significante en klinisch relevante afname van klachten ten opzichte van de controlegroep. Ook het functioneren verbeterde significant in de groep met telefonische (-3,5 op WSAS; 95%-BI 1,9 tot 5,1) en online CGT (-3,0 op WSAS; 95%-BI 1,3 tot 4,6) in vergelijking met de controlegroep. De therapietrouw was goed (80% bij telefonische, 70% bij online CGT). De onderzoekers concluderen dat patiënten met therapieresistente PDS-klachten, ook op langere termijn, baat hebben bij telefonische of online CGT. Deze bieden een goed alternatief voor face-to-face CGT.

De NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroon adviseert CGT voor patiënten met therapieresistente klachten die veel impact hebben op hun kwaliteit van leven. Wellicht is het ook in Nederland tijd voor een telefonisch of online alternatief, waardoor meer mensen sneller kunnen worden geholpen.

Literatuur

  • Everitt HA, et al. Assessing telephone-delivered cognitive-behavioural treapy (CBT) and web-delivered CBT versus treatment as usual in irritable bowel syndrome (ACTIB): a multicentre randomised. Gut 10 April 2019. DOI: 10.1136/gutjnl-2018-317805Gut 2019 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen