Nieuws

Telefonische triage van pijn op de borst kan beter

Gepubliceerd
14 november 2022
Regelmatig bellen mensen de huisartsenpost (HAP) met pijn op de borst. De daaropvolgende triage is echter niet optimaal. Uit onderzoek blijkt dat het Nederlands Triage Systeem (NTS) bij 17% van de mensen met een ernstige aandoening de urgentie te laag inschat, maar ook bij 58% van de mensen zonder ernstige aandoening de urgentie overschat. Is het tijd voor een nieuwe beslisregel?
0 reacties

Pijn op de borst (POB) is een veelvoorkomende ingangsklacht op de HAP. Het protocol voor POB van het NTS is echter niet gevalideerd voordat het in gebruik werd genomen op de HAP. Ook klagen artsen dat het NTS te defensief is. Daarom bekeken onderzoekers de gegevens van alle volwassen patiënten die in 2017 de HAP in Alkmaar belden met POB. Zij gingen na of de bellers binnen 6 weken na contact een aan de klacht gerelateerde ernstige uitkomst hadden (overlijden, ziekenhuisopname of -behandeling). Bij een ernstige uitkomst was de urgentie goed ingeschat bij ‘spoed’ (U1 of U2). 

Resultaten 

In totaal werden 1471 patiënten geanalyseerd (gemiddelde leeftijd 55 jaar; 58% vrouw). Van deze patiënten had 16% een ernstige uitkomst, waarvan 6,7% een acuut coronair syndroom (ACS). Het NTS bestempelde bij 83% van de patiënten met een ernstige uitkomst de urgentie terecht als spoed (sensitiviteit). Bij 17% werd de urgentie dus onderschat. Dit percentage verbeterde slechts minimaal na het op- of afschalen door de triagisten. Het NTS gaf 42,4% van de patiënten zonder ernstige uitkomst terecht geen spoed-urgentie (specificiteit). Bij 57,6% werd de urgentie dus overschat.  

Overwegingen 

Bij 1 op de 6 mensen met een ernstige uitkomst schatte het NTS de urgentie te laag in. Uit een eerdere rondgang onder artsen kwam naar voren dat zij het acceptabel vonden om slechts 0,1-1% van de patiënten met een ACS te missen. Bij meer dan de helft van de mensen zonder ernstige uitkomst werd de urgentie echter juist te hoog ingeschat. Een reden om de NTS-beslisregel aan te passen en de urgentie behalve op een expert opinion ook op klinische data te baseren? 

Literatuur

  • Manten A, et al. Evaluation of telephone triage among chest pain patients in out-of-hours primary care in the Netherlands (TRACE). Fam Pract 2022 Jul 18:cmac077. DOI:10.1093/fampra/cmac077 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen