Nieuws

Telemonitoring van patiënten met COVID-19

Gepubliceerd
26 april 2022
Dossier
De klinische conditie van patiënten met COVID-19 kan in korte tijd verslechteren waardoor frequente monitoring nodig kan zijn. Een pilotonderzoek uit het Verenigd Koninkrijk laat zien dat het mogelijk is om matig zieke COVID-patiënten op afstand te monitoren via een smartphone-app in plaats van met telefonische controles. Deze aanpak bespaart mogelijk tijd.
0 reacties

De onderzoekers voerden in mei 2020 een prospectief haalbaarheidsonderzoek uit onder 35 licht tot matig zieke COVID-19-patiënten die zich meldden op een COVID-19-eerstelijnspost in West-Londen. De patiënten werden thuis gedurende 14 dagen op afstand gevolgd, waarbij zij mochten kiezen tussen telefonische controles of controles via een app. 

Bij het telefonisch cohort (n = 12) informeerde een verpleegkundige driemaal daags naar de klachten (zowel ongestructureerd als met een vragenlijst). Van patiënten uit het appcohort (n = 23) werd 3 keer per dag de hartfrequentie, zuurstofsaturatie, temperatuur, symptomen en ervaren kortademigheid doorgegeven aan een verpleegkundige. Beide cohorten werden dagelijks door de huisarts gebeld.  

De verpleegkundige besteedde gemiddeld 7,5 minuten (SD 0,84) aan een telefonisch contact en 2,5 minuten (SD 0,89) aan het bekijken van appdata. De huisartsconsulten duurden gemiddeld 12,5 minuten. In totaal duurde monitoring gemiddeld 490 minuten in het telefonische cohort en 280 minuten in het appcohort (tijdwinst van gemiddeld 210 minuten per patiënt). De deelnemers in het telefonisch cohort waren ouder (86% was ouder dan 50 jaar, tegenover 35% in het appcohort). Er waren geen verschillen in incidenten of mortaliteit, aldus de onderzoekers, hoewel zij daarvoor geen cijfers geven.  

De onderzoekers concluderen dat monitoring via een app grote economische voordelen kan hebben. De kwaliteit van het onderzoek is echter laag vanwege de kleine patiëntaantallen en het ontbreken van randomisatie en klinische uitkomstmaten. Hoewel de toegevoegde waarde in de Nederlandse setting nog moet blijken, lijkt het een veelbelovende innovatie om op afstand patiënten te monitoren.  

Literatuur

  • Shah SS, et al. A prospective observational real world feasibility study assessing the role of app-based remote patient monitoring in reducing primary care clinician workload during the COVID pandemic. BMC Fam Pract 2021;22:248.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen