Nieuws

Televisie kijken en astma

Gepubliceerd
24 juli 2009

Dat overgewicht en astma samenhangen, wisten we al. En dat televisiekijken een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van overgewicht bij kinderen, wisten we ook al. Desondanks vonden de onderzoekers van de ALSPAC-studie, een groot cohort van jonge kinderen in Engeland, het de moeite waard om te kijken of de duur van het televisiekijken door jonge kinderen gerelateerd is aan het ontwikkelen van astma. Ze beperkten zich tot de kinderen die vanaf geboorte tot de leeftijd van 3,5 jaar geen tekenen van wheeze vertoonden. De ouders werd gevraagd hoeveel uur tv hun kind per dag keek op die leeftijd. Toen de kinderen 11 jaar waren, ging men na of het kind de diagnose astma had gekregen en daar de laatste 12 maanden nog last van had of medicijnen voor had gebruikt. Het aantal uur tv-kijken op jonge leeftijd en astma op de leeftijd van 11 jaar bleek wel degelijk samen te hangen: van een (geadjusteerde) oddsratio van 0,5 bij kinderen die geen tv keken, tot een oddsratio van 1,8 voor kinderen die meer dan 2 uur per dag tv keken. In de analyse werd onder andere gecorrigeerd voor body mass index, hetgeen de bevindingen opmerkelijk maakt. Ook de longitudinale opzet (kinderen werden geïncludeerd toen ze nog niet geboren waren) en de goede follow-up verkleinen de kans op vertekening. Helaas blijven de auteurs nogal aan de oppervlakte wanneer ze de consequenties van hun bevindingen bespreken. Is het nu het gebrek aan beweging, het binnenhuismilieu (bijvoorbeeld rokende ouders) of nog andere factoren die de gevonden relatie zouden kunnen verklaren? Hans van der Wouden

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen