Nieuws

Terug naar het werk bij depressie

Gepubliceerd
16 maart 2021
Een depressie kan leiden tot werkverzuim. Dat is kostbaar voor de maatschappij, maar neemt ook structuur en zingeving voor het individu weg. Een cochranereview ging na wat de effectiefste interventies zijn om patiënten weer aan het werk te krijgen. (Online) cognitieve therapie en op het werk gerichte interventies lijken daarvoor effectiever dan uitsluitend op symptomen gerichte begeleiding.
0 reacties

De auteurs includeerden 23 onderzoeken met in totaal 5996 patiënten. Zij berekenden het aantal gemiste werkdagen van mensen met veel depressieve klachten of een vastgestelde depressieve stoornis in verschillende RCT’s. Op de korte termijn (< 1 jaar) bleken interventies die specifiek op het werk waren gericht – uitgevoerd door voornamelijk de bedrijfsarts – effectiever in het verminderen van werkverzuimdagen dan begeleiding die alleen was gericht op symptomen (SMD -0,40; matig groot effect; 95%-BI -0,66 tot -0,14). Daarnaast leek online cognitieve gedragstherapie effectiever dan reguliere begeleiding door de huisarts of bedrijfsarts (SMD -0,23; klein significant effect; 95%-BI -0,45 tot -0,01). Dit laatste komt neer op 5 tot 8 gewonnen werkdagen per 8 maanden follow-up. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten meldt 6% van de patiënten met een depressie zich ziek voor gemiddeld 27 dagen per jaar. 

Beperking van de onderzoeken is dat de auteurs veel aannames deden om het aantal gewerkte dagen om te rekenen naar het aantal gemiste dagen. Daarnaast bleef de uiteindelijke werkstatus van de patiënt (werkend/niet-werkend) onbekend, evenals de kwaliteit van leven en of de patiënt nog kon presteren op het werk. Ook het type beroep (kantoorbaan, bouwvakker) werd niet meegewogen. Verder zorgde gebrek aan blindering voor bias en vergeleken veel onderzoeken 2 interventies met elkaar, in plaats van een interventie- met een controlegroep.

Al met al lijkt een specifieke, op het werk gerichte aanpak die online wordt uitgevoerd of door de bedrijfsarts, het meest zinvol. De NHG-Standaard Depressie onderstreept het belang van deze collega’s: overleg met of verwijzing naar de bedrijfsarts wordt daarin voor alle werkverzuimende patiënten aanbevolen – zelfs als huisarts en bedrijfsarts over diagnostiek of beleid van mening verschillen. 

Lees meer over het onderzoek Interventions to improve return to work in depressed people van Nieuwenhuijsen K, et al.

Literatuur

  • Nieuwenhuijsen K, et al. Interventions to improve return to work in depressed people. Cochrane Database Syst Rev 2014;12:CD006237.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.