Nieuws

Is testosteronbehandeling zinvol en veilig?

Gepubliceerd
12 mei 2020
Is een testosteronbehandeling zinvol en veilig bij mannen zonder organische oorzaken van hypogonadisme? In opdracht van het American College of Physicians werd hiernaar een uitvoerig literatuuronderzoek gedaan. Daaruit bleek dat testosteron het subjectief seksueel functioneren enigszins zou kunnen verbeteren, maar de kwaliteit van het bewijs laat te wensen over.
0 reacties

De auteurs analyseerden de uitkomsten van 38 RCT’s en 20 observationele onderzoeken waarin mannen met een testosterontekort werden behandeld met testosteron. De definitie van testosterontekort (op basis van symptomen en/of serumconcentratie) en de aangeboden behandeling (dosis en toedieningsroute) verschilden sterk. Testosteron verbeterde het subjectief seksueel functioneren enigszins (7 RCT’s; n = 1140; Cohen’s d 0,35 (klein tot matig effect); 95%-BI 0,23 tot 0,46; I2 = 0%), maar deed niets voor het fysiek functioneren of de subjectieve kwaliteit van leven die klinisch van belang was. Voor het bestuderen van (ernstige) bijwerkingen waren de trials vaak te klein en was de follow-upduur waarschijnlijk te kort. 

Het literatuuronderzoek wekt de indruk volledig te zijn, maar is dat niet. Alle onderzoeken die korter dan 6 maanden duurden (n = 24), die naar orale behandeling keken (n = 12) of die alleen intermediaire uitkomsten als metabole gezondheid bestudeerden werden niet meegenomen. De auteurs excludeerden daarmee dus minstens 50% van de beschikbare onderzoeken. In de onderzoeken zelf werden verder patiënten met comorbiditeit vaak uitgesloten van deelname, waardoor de resultaten niet van toepassing zijn op veel (oudere) patiënten, en twee derde van de onderzoeken was gesponsord door de industrie. De kwaliteit van het bewijs laat dus te wensen over.

De review geeft daarmee geen aanleiding om de indicatie van testosteronbepalingen of -therapie te verbreden. De NHG-Standaard Seksuele klachten adviseert alleen op testosteron te testen bij mannen met erectiele disfunctie die ook aanwijzingen voor hypogonadisme hebben. Als dan blijkt dat het testosterongehalte < 11 nmol/L is – gemeten op twee verschillende ochtenden vóór 10.00 – kan de patiënt voor suppletietherapie worden verwezen naar de uroloog.

Literatuur

  • Diem SJ, et al. Efficacy and safety of testosterone treatment in men. An evidence report for a clinical practice guideline by the American College of Physicians. Ann Intern Med 2020;172:105-118.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen