Nieuws

Therapietrouw beïnvloed door geloof in medicatie

Gepubliceerd
18 januari 2018
Bij chronische aandoeningen zoals astma en COPD wordt therapietrouw gezien als een belangrijke factor voor het succes van de behandeling. Dit onderzoek laat zien dat de ideeën die patiënten hebben over de noodzaak en bijwerkingen van hun medicatie gerelateerd zijn aan die therapietrouw.
0 reacties

Brandstetter et al. onderzochten bij 402 patiënten met astma (n = 196) en COPD (n = 206) uit een gemengde eerste- en tweedelijns populatie in Duitsland hun zelfgerapporteerde therapietrouw. De therapietrouw was 100% bij 19% van de astmapatiënten en bij 34% van de COPD-patiënten.

In de astmagroep bleek dat er bij de patiënten die dachten dat dokters te vaak medicatie voorschrijven 40% meer kans was op therapieontrouw (OR 0,42; 95%-BI 0,22 tot 0,80). Hetzelfde effect werd gezien als een patiënt dacht dat medicatie gevaarlijk is (OR 0,43; 95%-BI 0,21 tot 0,88). Patiënten die overtuigd waren van het nut van hun medicatie waren bijna drie keer zo vaak volledig therapietrouw (OR 2,97; 95%-BI 1,54 tot 5,73). In de COPD-groep was de therapietrouw hoger bij patiënten die geloofden dat hun medicatie noodzakelijk was (OR 2,46; 95%-BI 1,36 tot 4,42).

In de NHG-Standaarden Astma en COPD wordt al geadviseerd om aandacht te besteden aan de therapietrouw. Dit onderzoek benadrukt dat het belangrijk is om stil te staan bij de ideeën die patiënten hebben over hun medicatie. Patiënten die hun medicatie niet als noodzakelijk zien of geloven dat dokters te veel medicatie voorschrijven, zullen waarschijnlijk minder therapietrouw zijn.Brandstetter S, et al. Differences in medication adherence are associated with beliefs about medicines in asthma and COPD. Clin Transl Allergy 2017;7:39.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen