Nieuws

Therapietrouw beter door sms-reminders

Gepubliceerd
1 november 2012
De therapietrouw neemt toe wanneer patiënten die hun medicatie vergeten in te nemen sms-reminders krijgen. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers die een onderzoek deden naar het verbeteren van therapietrouw bij diabetespatiënten.
De onderzoekers benaderden diabeten die minder dan 80% van de voorgeschreven antidiabetica afhaalden bij hun apotheek. Slechts een derde van de geschikte patiënten deed uiteindelijk mee aan het onderzoek. Alle 104 patiënten kregen een elektronische pillendoos die registreert of mensen hun pillen op tijd slikken, of eigenlijk of patiënten hun medicijnendoosje op het juiste tijdstip openen en sluiten. De patiënten in de interventiegroep kregen bovendien sms-reminders als ze het medicijnendoosje niet binnen de vastgestelde tijd openden en sloten. De patiënten werden 6 maanden gevolgd. Een kwart van de patiënten stopte met het doosje. Van degenen die het volhielden was de therapietrouw hoger in de interventiegroep. Ze namen de medicatie vaker binnen de afgesproken periode (57% versus 43%), en ook überhaupt vaker. Gemiddeld waren daarvoor per patiënt ongeveer 100 sms’jes nodig in 6 maanden. Het aantal dagen waarop patiënten helemaal geen medicatie gebruikten, verschilde echter niet tussen de groepen. Het sturen van sms’jes leidt dus tot een significante verbetering van therapietrouw, maar van de andere kant is het niet erg indrukwekkend allemaal. Het lijkt echt iets voor de gemotiveerde “vergeters”.
Henk Schers

Literatuur

  • 0.Vervloet M et al. SMS reminders improve adherence to oral medication in type 2 diabetes patients who are real time electronically monitored. Int J Med Informatics 4 June 2012 (Article in Press DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2012.05.005)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen