Nieuws

Thiazidediuretica voorkomen heupfracturen

Gepubliceerd
10 december 2003

Het gebruik van thiazidediuretica vermindert het risico op heupfracturen. Dat is de opmerkelijke uitkomst van de Rotterdam Study. De onderzoekers onderzochten in een prospectief cohortonderzoek de relatie tussen de dosis en duur van thiazidegebruik en het risico op heupfracturen bij 7891 patiënten van 55 jaar of ouder. Ook onderzochten ze het effect van het stoppen van het diureticum. In de 8,5 jaar follow- up traden er 281 heupfracturen op. De onderzoekers vonden een omgekeerde relatie tussen de duur van het thiazidegebruik en het risico op heupfracturen. Dus hoe langer patiënten thiazidediuretica gebruikten, hoe lager het risico op heupfracturen werd. Het risico daalde pas significant na 1 jaar continu gebruik (hazard ratio 0,46; 95%-BI 0,21-0,96). Het beschermend effect was het grootst bij patiënten van 80 jaar of ouder. Er was geen statistisch significant verband tussen de dosis en het risico op heupfracturen. Na het staken van de thiazidediuretica duurde het 120 dagen voor het beschermende effect verdween. Een verminderde excretie van calcium in de urine en daarmee een positieve calciumbalans en het veroorzaken van een metabole alkalose waardoor botresorptie wordt geremd, zijn de mogelijke verklaringen voor het beschermende effect. Hypertensie komt veel voor bij ouderen en behoeft een langdurige behandeling. Heupfracturen komen vaker voor met het stijgen van de leeftijd en veroorzaken veel en langdurig ongemak. Thiazidediuretica zijn goedkoop, effectief, hebben weinig bijwerkingen, zijn de eerste keus in de behandeling van hypertensie en voorkomen bovendien heupfracturen. Wat houdt de huisarts nu nog tegen om de NHG-Standaard te volgen? (ToH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen